ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 7 jaar celstraf geëist tegen een voormalig medewerker van de Douane. De 29-jarige Rotterdammer zou volgens de officier van justitie een grote rol hebben gehad bij een poging 491 kilo cocaïne met een straatwaarde van rond de 37 miljoen euro in te voeren.

Op basis van de informatie uit een omvangrijk onderzoek naar versleutelde cryptotelefoons, dat een douanier betaald zou worden voor het bevragen van de douanesystemen, is het Combi Team Havens (CTH) een onderzoek gestart. het CTH is een samenwerkingsverband van de Zeehavenpolitie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Het team onderzoekt zware vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantasten van havens zoals in Rotterdam en Vlissingen.

In het dossier komt naar voren dat de verdachte ook een cryptotelefoon gebruikte. In eerste instantie zocht de Rotterdammer op verzoek van anderen naar containers die onderschept waren en gaf hij door wat er precies mee gebeurd was. Ook gaf hij informatie over de werkwijze van speciale eenheden binnen de Douane.

Partijen onderschept
De meeste partijen waar informatie over werd gedeeld, waren op dat moment al onderschept. In totaal gaat het om ruim 4000 kilo verdovende middelen. In één geval werd informatie gedeeld over een container die op dat moment nog niet gecontroleerd was. Verdachte kan alleen in dit geval vervolgd worden voor het daadwerkelijk invoeren van drugs.

Het is voor een douanier strafbaar als hij computersystemen gebruikt voor een ander doel dan voor douanewerk. Dit valt onder computervredebreuk. Als deze informatie vervolgens aan onbevoegde derden wordt doorgegeven valt dat onder schending ambtsgeheim. Als een douanier ook nog eens betaald wordt voor die verstrekking, maakt hij zich schuldig aan corruptie.

Vertrouwen beschaamd
Volgens de officier van justitie is een forse strafeis op zijn plaats. ‘Het was één van de taken van de verdachte als douaneambtenaar om de Nederlandse grenzen te beveiligen tegen deze kwalijke invloeden van buiten. Het is schrijnend dat hij die beveiliging juist heeft ondermijnd door mee te werken met de criminelen waar hij ons land tegen zou moeten verdedigen. Door zo te handelen heeft de verdachte niet alleen gehandeld in strijd met de bij zijn aanstelling als ambtenaar afgelegde belofte, maar ook het door zijn werkgever en zijn collega’s in hem gestelde vertrouwen beschaamd en zijn positie misbruikt.’

De rechter doet over twee weken uitspraak.