AMSTERDAM/ROTTERDAM - In het kader van de Aquapolcontroleweek zijn deze week meerdere controles uitgevoerd aan boord van passagiersschepen die riviercruises aanbieden. De onaangekondigde controles richtten zich op de werk- en leefomstandigheden van het personeel aan boord. Uit de controles zijn misstanden in de administratie gebleken. Medewerkers werkten veel meer uren werkten dan toegestaan. Ook kregen ze vermoedelijk ze niet betaald voor deze uren. Een manager is aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. Er is administratie voor nader onderzoek in beslag genomen.

Op dinsdag 26 oktober is een Zwitsers gevlagd passagierschip aan de Oosterkade in Rotterdam gecontroleerd. Hierbij is een 35-jarige Hongaarse vrouw, hotelmanager op het schip, aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte.

De medewerkers van de Landelijke Eenheid, dienst Infrastructuur en de Zeehavenpolitie Rotterdam voerden de controle op arbeidsuitbuiting uit, in samenwerking met de inspecteurs van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De controles zijn gericht op mogelijke misstanden op de schepen. Er zijn al jaren aanwijzingen dat personeel van riviercruises te maken hebben met verschillende misstanden.

Zo bleek onder andere uit interviews met het aanwezige medewerkers aan boord dat meerdere personen veel meer uren hadden gewerkt dan op de urenregistratie was aangegeven en ‘goedgekeurd’. Daarop is de urenregistratie van het hotelpersoneel in beslag genomen en de hotelmanager aangehouden op verdenking van valsheid in geschifte.

Sommige medewerkers werkten sinds de aanvang van hun contract non-stop tussen de tachtig en honderd uur per week. Bij één medewerker was de overtreding dusdanig dat hij een ‘directe staken arbeid’ kreeg opgelegd van de Inspectie SZW, zodat hij de nodige rust kon krijgen. Vermoedelijk zijn één of meer arbeidswetten overtreden. Hiervoor wordt waarschijnlijk door de Inspectie SZW een boete opgelegd.

Amsterdam
Op donderdag 28 oktober controleerden medewerkers een passagiersschip in de haven van Amsterdam. Ook hierbij ging het om een controle op de werk- en leefomstandigheden van het personeel aan boord. Uit deze controle kwamen ook onjuistheden in de urenregistratie naar voren. De administratie is in beslag genomen.

Aquapol
De misstanden in de cruisevaart worden steeds vaker in Europees verband aangepakt. Dat gebeurt onder de vlag van Aquapol, waarin Europese politiediensten samenwerken en informatie uitwisselen. Aquapol is opgericht in 2002 en is volledig toegewijd aan het verbeteren van de veiligheid en beveiliging op de belangrijkste binnenwateren van Europa en in het maritieme domein. Aquapol streeft naar risicopreventie door verbetering en versterking van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.

De misstanden die aan het licht zijn gekomen door de controles zijn een aanleiding om de controles in riviercruisebranche te intensiveren.