ROTTERDAM - Afgelopen week werd door de rechercheurs van het Team Bestrijding Kinderporno Kindersekstoerisme (TBKK) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM) een actieweek gehouden om de seksuele uitbuiting van kinderen én volwassenen tegen te gaan.


In de eenheid Rotterdam zijn in verschillende onderzoeken meerdere huizen doorzocht waarbij zestien computers en telefoons door rechercheurs in beslag zijn genomen waarvan het vermoeden bestaat dat hierop kinderporno staat of bewijzen van mensenhandel.

Aanhoudingen
Zes verdachten in de leeftijd tussen de 18 en 46 jaar zijn afkomstig uit de omgeving Rotterdam en zijn aangehouden. Zij worden verdacht van het in bezit hebben van kinderporno of betrokken te zijn bij mensenhandel c.q. mensensmokkel.

Controles veroordeelden
Daarnaast hebben de rechercheurs bijstand verleend aan de Reclassering. Tijdens deze controles, die plaatsvinden bij veroordeelden van kinderporno, kunnen voorwaarden worden opgelegd. Een van de voorwaarden kan zijn dat er controle plaatsvindt van de computers en/of telefoons van de betrokkenen. Tijdens deze controles wordt gekeken of er geen nieuwe strafbare feiten met de computers worden gepleegd.

Meerdere meldingen van gedwongen prostitutie zijn onderzocht. In een aantal gevallen leidde dit tot nader onderzoek.

Door rechercheurs van de AVIM zijn een vijftal personen gehoord die aangaven slachtoffer te zijn van mensenhandel. Deze betrokkenen hebben hier asiel aangevraagd. Als uit het onderzoek blijkt dat zij geen slachtoffer zijn worden ze uitgezet naar het land van herkomst of naar het land waar zij als eerste asiel hebben aangevraagd.

Over TBKK
Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK), onderdeel van de Thematische Opsporing van de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Rotterdam houdt zich exclusief bezig met de opsporing van kinderporno en seksueel misbruik van minderjarigen gepleegd in Nederland en het buitenland door Nederlanders en mensen met een verblijfplaats in Nederland (Kindersekstoerisme). De primaire taak van het TBKK is het identificeren van slachtoffers en het opsporen van vervaardigers.

Over AVIM
De taak van de AVIM omvat een drietal werkvelden

• Handhaving & Toezicht in het kader van de vreemdelingenwet;

• Identificatie van personen (waaronder vreemdelingen);

• Opsporing en bestrijding van Migratiecriminaliteit en Mensenhandel & Mensensmokkel.