ROTTERDAM - De bestuursrechter van de Haagse rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak waarin sprake is van overlast van grote hoeveelheden vliegen in de wijk Heijplaat in Rotterdam. Inwoners van die wijk klagen al jaren over vliegenoverlast. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft onderzoek laten doen en hieruit bleek dat op Heijplaat veel meer vliegen zijn dan in andere wijken in Rotterdam en dat het afvalbedrijf in de wijk de belangrijkste oorzaak is. Het college heeft daarom aan het afvalbedrijf een last onder dwangsom opgelegd en de vergunningvoorschriften aangepast. Het afvalbedrijf is het er niet mee eens dat zij de overlast veroorzaakt en heeft beroep ingesteld tegen de last onder dwangsom en de aangepaste vergunningvoorschriften.


De rechtbank komt tot de conclusie dat de onderzoeken uitwijzen dat er inderdaad vliegenoverlast is. Er bevinden zich in het vliegenseizoen op Heijplaat veel meer vliegen dan in andere wijken in Rotterdam. De belangrijkste oorzaak daarvan is het afvalbedrijf. Het college kon tegen het bedrijf optreden. De manier waarop het college met de last onder dwangsom heeft opgetreden is volgens de rechtbank echter juridisch niet correct. Datzelfde geldt voor een van de aangepaste vergunningvoorschriften.

Wat betekent dit?

De rechtbank vernietigt de last onder dwangsom. Het afvalbedrijf is weliswaar in overtreding, maar als het college daartegen wil handhaven zal dat op een andere manier moeten. De rechtbank vernietigt ook een van de aangepaste vergunningvoorschriften. De rest van de aangepaste vergunningvoorschriften blijven wel gelden voor het bedrijf.