ROTTERDAM - De agent die 2,5 jaar terug tijdens een aanhouding een uitspraak deed met een discriminatoir karakter, gaat niet aan de slag bij de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel). De eenheidsleiding van de politie eenheid Rotterdam heeft besloten dat de aanstelling van de agent niet passend is.


Politiechef Fred Westerbeke: “We hadden meer oog moeten hebben voor de impact van de plaatsing van de collega bij de AVIM. Het draagvlak blijkt onvoldoende en daarmee hebben we te weinig rekening gehouden met wat er leeft onder collega’s en in de samenleving. Die verbinding is voor ons als politie juist essentieel, om echt een politie voor iedereen te zijn. Tegelijkertijd verdient iedereen een tweede kans. Daar waar we normeren en begrenzen, moeten collega’s ook fouten kunnen maken en de ruimte krijgen om zich te verbeteren. Politiewerk is en blijft mensenwerk. Samen met de collega gaan we kijken hoe we een passende werkomgeving kunnen vinden.”

De betrokken collega is inmiddels op de hoogte gebracht. “Ik begrijp de beslissing. Ik had die uitlating nooit mogen doen en heb de afgelopen tweeënhalf jaar gebruikt om te reflecteren en opnieuw mijn weg te vinden. Ik realiseer mij dat er voor mijn plaatsing bij de AVIM onvoldoende draagvlak is en dat deze stap te snel is. Het is niet de juiste tijd, en niet de juiste plek”, aldus de betrokken medewerker.