ROTTERDAM - De rechtbank in Dordrecht heeft vandaag een 59-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van 18 dagen en een taakstraf van 180 uur. Als hij de komende 3 jaar nog een keer in de fout gaat, moet hij alsnog een celstraf van 162 dagen uitzitten. De verdachte moet zich verplicht (verder) laten behandelen en begeleiden. Ook mag hij gedurende 3 jaar geen minderjarigen trainen of coachen.


De verdachte is jarenlang actief geweest als atletiektrainer. De rechtbank acht bewezen dat hij als trainer met 3 minderjarige pupillen ontucht heeft gepleegd.

De trainer heeft zich aan grensoverschrijdend gedrag schuldig gemaakt door tijdens een massage de borsten van een pupil aan te raken terwijl hij op haar zat.

Daarnaast is vast komen te staan dat de trainer tijdens het oefenen van starts 2 pupillen bij de heupen heeft vastgepakt en zijn penis tegen de billen van die pupillen heeft geduwd.

Ook zou de verdachte 1 van zijn pupillen hebben ge(tong)zoend en een hand op haar bil hebben gelegd. Uit het dossier is daarvoor niet voldoende bewijs naar voren gekomen. De verdachte wordt van deze verdenking vrijgesproken.

Misbruik van positie

De verdachte stond bekend als een zeer vakkundig en betrokken trainer. Binnen de atletiekvereniging was volgens meerdere getuigen sprake van een vriendschappelijk en ongedwongen (fysiek) contact tussen de verdachte en de atleten.

Binnen die cultuur heeft de verdachte, enkel en alleen ten behoeve van zijn seksuele verlangens, herhaaldelijk grensoverschrijdend en ontuchtig gehandeld.

Daarmee heeft hij zijn positie en aanzien binnen de atletiekwereld misbruikt. Keer op keer heeft hij ook het door de slachtoffers, ouders en de atletiekvereniging in hem gestelde vertrouwen geschaad.

Onaanvaardbare inbreuk

Met zijn handelen heeft de verdachte, , een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers. Daarbij is mede gelet op het uit het leeftijdsverschil voortvloeiende overwicht.

Minderjarigen zijn juist vanwege hun leeftijd niet altijd in staat de juistheid en de gevolgen van hun handelen te overzien. In het bijzonder bij gedragingen die niet bij hun leeftijd passen, zoals seksuele handelingen.

Zij hebben in dergelijke gevallen juist bescherming nodig.
Uit het op de zitting uitgeoefende spreekrecht en de voorgelezen schriftelijke slachtofferverklaringen is duidelijk naar voren gekomen hoezeer de slachtoffers zijn getroffen door het door de verdachte gepleegde misbruik.

Aan de slachtoffers van de bewezen verklaarde feiten heeft de rechtbank schadevergoedingen toegekend.