ROTTERDAM - De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een 23-jarige man uit Schiedam veroordeeld voor het verwerven en bezitten van kinderpornografische afbeeldingen van minderjarigen en het plegen van ontuchtige handelingen bij een minderjarige. De man krijgt een celstraf opgelegd van 1 jaar, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen betalen van 1.200 euro aan 2 van zijn slachtoffers.


De verdachte heeft in 2019 en 2020 meerdere malen contact gehad met minderjarige meisjes via Instagram/Snapchat en hen zover gekregen om aan hem seksvideo's te sturen die hij vervolgens opsloeg en bewaarde. Dat is het bezit van kinderporno en daarvoor wordt de verdachte veroordeeld.

In februari 2020 heeft de verdachte op eenzelfde manier contact gehad met een 12-jarig meisje via Instagram. Hij heeft haar toen gevraagd om naaktfoto's en seksfilmpjes naar hem te sturen. Ondanks dat er geen lichamelijk contact was, vindt de rechtbank dat er daarbij toch sprake was van het plegen van ontuchtige handelingen.

Met een ander minderjarig meisje van destijds 16 jaar, had de toen 18-jarige verdachte een relatie. Zij hebben elkaar toen over en weer en met elkaars instemming seksvideo's gestuurd. In dit geval vindt de rechtbank dat er geen sprake was van bezit van kinderporno. Het leeftijdsverschil was beperkt en er was sprake van een gelijkwaardige en affectieve relatie. Het sturen van seksvideo's aan elkaar past dan binnen een normale seksuele relatie. De verdachte wordt daarom van dat deel van de beschuldiging vrijgesproken.

Psychische schade

Kinderen van deze jonge leeftijd zijn nog volop bezig met het ontwikkelen van hun seksualiteit. Door de handelingen van de verdachte is deze ontwikkeling verstoord. Het is bekend dat seksueel misbruik bij kinderen ernstige psychische schade kan veroorzaken, waaronder problemen met hun seksuele ontwikkelingen.

Straf

De verdachte heeft al eens eerder een waarschuwing voor kinderpornografisch materiaal ontvangen. Dit heeft de verdachte er kennelijk niet van weerhouden om dit opnieuw te verwerven en bezitten. Hij heeft hierin opnieuw enkel oog gehad voor zijn eigen lustgevoelens en heeft op geen enkele wijze rekening gehouden met de belangen van de minderjarige slachtoffers. De rechtbank rekent dit hem zwaar aan.

Tegelijkertijd weegt de rechter in de straf mee dat de verdachte lijdt aan een autismespectrumstoornis, waardoor de feiten hem volgens de psycholoog in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Ook houdt de rechtbank rekening met de negatieve publiciteit die er is geweest rondom zijn persoon (de verdachte was op dat moment acteur), dat hij ter zitting verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen en gemotiveerd is om aan zijn problematiek te werken.

Om te voorkomen dat de verdachte in de toekomst weer strafbare feiten pleegt, is een deel van de straf voorwaardelijk opgelegd. Gedurende zijn proeftijd van 3 jaar moet hij onder andere in behandeling, kan zijn social media gebruik eventueel worden gecontroleerd, heeft hij meldplicht bij de reclassering en mag hij geen contact hebben met de slachtoffers.