DEN HAAG -

De coronacrisis heeft invloed op het werkaanbod van de politie. Onder meer het aantal meldingen van woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij daalde afgelopen week flink. Ook het aantal verkeersongevallen nam aanzienlijk af. De politie kreeg daarentegen meer met overlast en onrust in wijken te maken.

Dat blijkt uit een eerste analyse die de politie maakte sinds het kabinet anderhalve week geleden maatregelen afkondigde om het coronavirus te bedwingen. Door deze maatregelen – de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, de sluiting van scholen en kinderdagverblijven en van horecagelegenheden en sportclubs – blijven veel mensen thuis.

Indicatie

De analyse levert een eerste globale, landelijk indicatie op van ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit, overlast en verkeersongevallen. De cijfers geven een beeld van het aantal geregistreerde incidenten, niet van het aantal aangiften. Dat aantal ligt vermoedelijk lager. Omdat het gaat om een voorlopig beeld worden de cijfers (nog) niet naar eenheid uitgesplitst.

Woninginbraken

Het totale aantal incidenten waarmee de politie te maken kreeg, daalde van 15.000 in week 11 (9-15 maart) tot 12.500 in week 12 (16-22 maart). Het aantal woninginbraken daalde in dezelfde periode van 430 naar 260, het aantal meldingen van zakkenrollerij liep terug van 220 naar 130 en het aantal fietsendiefstallen nam af van 1100 naar 750. Er werden in de politiesystemen ook minder bedrijfsinbraken en straatroven geregistreerd.

Ook opvallend is de afnamen van het aantal verkeersongevallen. Vorige week noteerde de politie er 900, tegen 1600 de week ervoor.

Overlast

Vermoedelijk als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus nam het aantal meldingen van overlast, onrust en spanning in wijken sterk toe. Afgelopen week ging de politie bijna 5.500 keer af op een melding van onrust of spanning in de wijk. Een week eerder gebeurde dat zo’n 3.900 maal. Het aantal alcohol- en drugsgerelateerde overlastmeldingen nam toe van minder dan 700 in week 11 tot ruim 820 in week 12.

Cybercriminelen

Het aantal meldingen van babbeltrucs, huiselijk geweld en online misdrijven (waaronder online oplichting) laat vooralsnog geen opvallende toe- of afname zien. Wel ziet de politie dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit en onder meer proberen persoonsgegevens te bemachtigen door corona-gerelateerde phishingmails te sturen. Ook oplichters maken misbruik van de crisis, bijvoorbeeld door via websites mondkapjes aan te bieden die nooit worden geleverd.

Evident

Max Daniel, een van de vier nationaal commandanten van de politie voor de coronacrisis, benadrukt dat het gaat om een eerste beeld. ‘We moeten heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over de invloed van de coronacrisis op de veiligheid. Daarvoor zijn meer gedetailleerde cijfers over een langere periode nodig. Maar dát de crisis invloed heeft, is evident.’

Daniel stelt verder dat de politie het net zo druk heeft als anders: ‘Het werk verandert, maar er komt door de crisis ook ongelofelijk veel op de organisatie af. Bovendien is het juist nu ontzettend belangrijk dat we volop aanwezig zijn in de wijken en in verbinding staan met mensen.’

Zie ook de informatie op de webpagina Coronavirus en politiewerk.