ROTTERDAM - Op woensdag 28 oktober ondertekenden de Zeehavenpolitie en de Douane een gezamenlijke stap richting een veilige en integere haven. Yvonne Hondema, hoofd operatiën bij de politie eenheid Rotterdam, en Jan Kamp, directeur van Douane Rotterdam Haven, hebben hun handtekening gezet onder een nieuw samenwerkingsprotocol, waarin afspraken staan om de samenwerking te verbeteren en te borgen.

Drugsvangsten volgen elkaar in hoog tempo op. Het is duidelijk: in het Rotterdamse havengebied groeit het aantal criminele activiteiten. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig om een integere Rotterdamse haven te realiseren. Daarom werd het nieuwe samenwerkingsprotocol ondertekend door de Douane en het district Zeehaven van de politie.

Het samenwerkingsprotocol
Met dit protocol wordt een gecoördineerde aanpak van de overheid, en in het bijzonder van de Douane en de Zeehavenpolitie, vormgegeven. Deze aanpak is noodzakelijk en versterkt bovenal de gezamenlijke handhaving. Het protocol geeft richtlijnen met betrekking tot gezamenlijk operationeel optreden rond de uitvoering van toezicht en opsporing en is tegelijkertijd een instructie voor medewerkers van beide diensten. Het protocol geeft onder andere invulling aan gezamenlijke acties, planning, taken, bevoegdheden, kaders voor gegevensdeling en de intentie om andere samenwerkingsvormen verder vorm te geven. De ondertekening vond plaats aan de Reeweg in Rotterdam, op het kantoor van Douane Rotterdam Haven.