NEDERLAND - Douane, Politie en OM werken samen in een nieuw team, Hit and Run Postteam (HARP) om drugssmokkel per post tegen te gaan. Op woensdag 14 februari 2024 is deze samenwerking bekrachtigd door de betrokken partijen, het ministerie van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Aukje de Vries van het ministerie van Financiën (Toeslagen en Douane).


De afgelopen jaren is het toezicht op de poststroom die de EU in- en uitgaat geïntensiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat er fors meer poststukken met synthetische drugs zijn onderschept. In 2023 onderschepte de Douane ruim 16.500 poststukken met drugs. Om deze drugssmokkel tegen te gaan is het nodig om de drugs niet alleen te onderscheppen, maar ook de verzenders op te sporen en te vervolgen. Om dit beter te kunnen doen is het Hit and Run Postteam (HARP) opgericht.

Het doel van het HARP is het intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen de politie (Eenheid Landelijke Expertise en Operaties), douane en het Openbaar Ministerie en het versterken van de gezamenlijke informatiepositie waardoor deze criminele verzendingen beter kunnen worden opgespoord. Met deze aanpak wordt het voor criminelen moeilijker om drugs per post naar het buitenland te versturen. De oprichting van het HARP draagt zo bij aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Het team is een samenwerkingsverband tussen politie, OM en Douane en is vergelijkbaar met het bestaande HARC-samenwerkingsverband in de Rotterdamse haven.