ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 30-jarige vrouw uit België en haar moeder, een 60-jarige vrouw uit Rotterdam, het plegen van valsheid in geschrifte door het doen van een valse geboorteaangifte en het frauderen met kinderopvangtoeslag. Vandaag moesten verdachten zich verantwoorden aan de rechtbank Rotterdam. Het OM eiste een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar tegen de 30-jarige vrouw en een taakstraf van 240 uur tegen de 60-jarige vrouw.

Het OM verdenkt de 60-jarige vrouw ervan dat zij valse aangifte deed bij de gemeente Rotterdam van de geboorte van een tweeling van haar toen nog minderjarige dochter, de 30-jarige vrouw uit Rotterdam. Uit onderzoek blijkt dat van deze tweeling één kind niet bestaat en het andere kind niet het biologische kind is van de 30-jarige vrouw en ook grotendeels in het buitenland woonachtig was tijdens de jaren waarvoor kinderopvangtoeslag werd ontvangen. De 30-jarige vrouw wordt er van verdacht dat zij jarenlang voor de niet bestaande tweeling ten onrechte kinderopvangtoeslag aan vroeg en ontving, voor in totaal een bedrag van circa 200.000 euro.

De zaak kwam aan het licht door een leerplichtambtenaar die eind 2017 een onderzoek instelde omdat één van de kinderen bij geen enkele instantie bekend was en dat was opvallend. De politie startte een onderzoek en ook de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) begon na de melding met een onderzoek in verband met het vermoeden van het ten onrechte ontvangen van de kinderopvangtoeslag voor deze zogenaamde tweeling.

Het misbruiken van gemeenschapsgeld “Valsheid in geschrifte is een ernstig strafbaar feit. Als het onbestraft blijft, ondermijnt dit het vertrouwen dat burgers in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van bepaalde geschriften moeten kunnen stellen, dat geldt helemaal voor een geboorteakte. De samenleving moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens van de Burgerlijke stand. Daarnaast heeft de gepleegde valsheid hier ook nog geresulteerd in fors financieel nadeel voor de samenleving. De 30-jarige verdachte heeft door de valsheid belastinggeld in de vorm van toeslagen ontvangen waar zij geen recht op had. En dat niet eenmaal, maar gedurende vele jaren.”, aldus de officier. Een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor de 30-jarige vrouw en een taakstraf van 240 uur voor de 60-jarige vrouw vindt zij dan ook op zijn plaats.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.