ROTTERDAM - Voor de uitlatingen die vijf agenten in februari 2019 deden in een besloten whatsappgroep, worden zij niet strafrechtelijk vervolgd. Dat besloot het Openbaar Ministerie op basis van onderzoek. Wel wordt er een disciplinair onderzoek ingesteld door de politie.


In een bericht licht het OM het besluit toe

........

BERICHT OM:

Geen vervolging in onderzoek naar WhatsApp-groep politie Rotterdam

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat de agenten, naar wie een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van uitlatingen in een WhatsApp-groep, niet vervolgen.

Begin juli meldden media de beschikking te hebben over racistische berichten in een WhatsApp-groep waaraan politieagenten deelnamen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft onderzocht of de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie.

Uit het onderzoek is gebleken dat sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend zijn voor politiefunctionarissen. De wet schrijft voor dat dergelijke uitspraken alleen strafbaar zijn als die in het openbaar worden gedaan. Dat is in dit geval niet gebeurd, want de agenten zaten in een besloten WhatsApp-groep.

Het OM heeft daarom besloten om geen strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de betrokken politieambtenaren. Wel gaat de politie de zaak intern nader onderzoeken.

…….

Wat gebeurt er nu

De politie neemt de uitlatingen hoog op en onderzoekt de complete aard en omvang van de uitlatingen in de app en het handelen van de betrokken agenten in die periode. Aan de hand van die resultaten en de gebleken omstandigheden worden eventuele maatregelen voorgesteld. Deze voorgenomen maatregelen worden voorgelegd aan twee landelijke, onafhankelijke commissies. Aan de hand van hun adviezen neemt politiechef Fred Westerbeke een definitief besluit.

Tijdens het onderzoek naar de strafbaarheid van de uitlatingen zaten de betrokken agenten thuis. Omdat gezien eerdere, vergelijkbare zaken geen strafontslag wordt voorzien, is er geen reden voor buitenfunctiestelling tijdens het disciplinair onderzoek. Zij zullen weer aan het werk gaan, al dan niet op hun eigen plek.