POORTUGAAL - Tegen een 43-jarige man uit Spijkenisse is donderdag tbs met voorwaarden geëist voor het plegen van geweld tegen 3 verpleegkundigen van ggz-instelling Antes in Poortugaal. De man, die in de kliniek verbleef vanwege zijn psychische gesteldheid, zou zich in april 2023 hebben verzet tijdens zijn behandeling en daarbij medewerkers hebben geslagen en getrapt. Een van de medewerkers liep daarbij een gebroken neus op.


Het OM acht mishandeling bewezen, maar concludeert ook dat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de feiten beging.

Veilige Publieke Taak

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers geconfronteerd worden met geweld en agressie. Het OM vindt dit ontoelaatbaar en treedt hiertegen consequent en daadkrachtig op.

Op basis van eerdere uitspraken van rechters kan zorgpersoneel als ambtenaar worden aangemerkt en geweld tegen deze beroepsgroep wordt extra bestraft. De officier formuleert hiervoor in de regel een hogere strafeis.

Geweld door patiënten neemt toe

De officier van justitie sprak tijdens de zitting over geweld tegen mensen met een publieke taak: “Vriend en vijand zullen het met elkaar eens zijn dat geweld tegen mensen die in de hulpverlening werken, vreselijk en ontoelaatbaar is. En ik maak me zorgen. Het geweld tegen ggz-personeel door patiënten lijkt nog steeds toe te nemen. Het lijkt een kaalslag te maken in het personeelsbestand van de ggz. Terwijl diezelfde ggz zo hard nodig is en de samenleving vaak schande spreekt van wachtlijsten in de ggz.”

“Als er door de ggz aangifte wordt gedaan, moet dit buitengewoon serieus genomen worden. Want of het nu daadwerkelijk fysiek geweld is of iemand trillend van woede je dreigt dood te zullen maken: het raakt je als mens precies in je kern: je veiligheid.”

Begeleiden

Voor het OM staat vast dat de verdachte psychiatrisch patiënt is en daarom behandeling nodig heeft. Er is langdurige monitoring nodig en hij moet door behandeling in zijn bestaan worden begeleid. Daarbij is het belangrijk dat iemand huisvesting, inkomen en dagbesteding heeft. Aan de andere kant is er ook een hoog recidiverisico. Daarom acht het OM een machtiging voor verplichte zorg op grond van de Wvggz niet voldoende en kiest het voor tbs met voorwaarden.

De rechter doet op 24 januari uitspraak en schorste op verzoek van de officier van justitie de voorlopige hechtenis vanaf het moment dat de verdachte aankomt in een instelling.