ROTTERDAM - Donderdag eiste eist het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen, taakstraffen en geldboetes tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij Vestia, een woningcorporatie in Rotterdam. De twee hoofdverdachten waren beiden in dienst van Vestia; de een als vastgoedbeheerder, de andere als medewerker sociaal beheer. Tegen hen eist het OM 4 jaar en 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Tegen de overige verdachten werden straffen geëist variërend van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot taakstraffen en tegen de bedrijven eiste het OM geldboetes.


Woningcorporatie voor 2,5 miljoen euro benadeeld

Jarenlang zijn er door de beide hoofdverdachten steekpenningen aangenomen om opdrachten toe te wijzen aan diverse partijen (onderhouds- en schoonmaakbedrijven uit de regio Rotterdam). Uit onderzoek is gebleken dat er kickback constructies zijn opgetuigd. In totaal is de woningcorporatie voor ongeveer 2,5 miljoen euro benadeeld door deze malafide praktijken. Het verdonkeremanen van semipublieke gelden treft niet alleen de organisatie an sich maar ook de sociale huurders.

Schaamteloos misbruik gemaakt van situatie

“De handelwijze van de twee hoofdverdachten heeft niet alleen geleid tot oneerlijke concurrentie, maar ook het door de woningcorporatie gestelde vertrouwen in de werknemers is op grove wijze beschaamd. De verdachten hebben op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van hun positie en zichzelf daarbij aanzienlijk verrijkt ten koste van de werknemer. Deze zaak maakt bovendien wel duidelijk dat corruptie helemaal niet – zoals vaak wordt gedacht - alleen ver over de landsgrenzen plaatsvindt of in bepaalde criminele milieus. Het vindt – dat maakt deze zaak wel duidelijk - ook op grote schaal plaats bij op het oog hele gewone ‘normale’ bedrijven hier in Nederland.”, aldus de officier van justitie.

Werkwijze

Uit onderzoek is gebleken dat er ook offertes van onderaannemers opgehoogd zijn zonder dat die zelf daarvan op de hoogte waren. Bijvoorbeeld een offerte die oorspronkelijk € 39.600 bedroeg werd opgehoogd naar € 123.246,- aan de woningcorporatie. Het verschil deelden de verdachten met elkaar. In een aantal gevallen factureerden bedrijven zelfs voor werkzaamheden die in het geheel niet werden uitgevoerd, zoals bijv. – moeilijk te controleren – het reinigen van dakgoten. De Fiod heeft berekend dat Vestia alleen al voor het reinigen van de dakgoten € 320.000 teveel heeft betaald aan een van de onderaannemers.

Aanpak corruptie

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak van corruptie. Corruptie doet afbreuk aan het vertrouwen van burgers en leidt tot maatschappelijke verontwaardiging. Door corruptie worden bedrijven, overheden en de samenleving benadeeld. Dit tast een eerlijke en efficiënte uitoefening van publieke taken en het functioneren van het economische systeem aan.

De rechtbank doet uitspraak op 24 december