ROTTERDAM - De politie Rotterdam heeft de 30-jarige hoofdagent die vrijdag 22 mei werd aangehouden buiten functie gesteld wegens een ernstig vermoeden van plichtsverzuim. De hoofdagent wordt verdacht van drugsbezit, schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en witwassen. De medewerker zit nog altijd in voorarrest. De raadkamer verlengde 4 juni zijn hechtenis met 30 dagen.


Start onderzoek

Tijdens een lopend strafrechtelijk onderzoekkwam informatie beschikbaar waarbij de verdenking ontstond van het lekken van vertrouwelijke informatie door een politieagent. Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam startte daarop onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek.

Verdenkingen
Uit dat onderzoek bleek dat de medewerker vermoedelijk drugs gebruikte. Bij zijn aanhouding was de man in het bezit van gebruikshoeveelheden drugs. Ook trof de politie bij de man lege drugsverpakkingen (ponypacks) aan. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de 30-jarige medewerker veelvuldig het bedrijfsprocessen systeem van de politie raadpleegde. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze bevragingen in directe relatie stonden tot zijn werkzaamheden in het team waarin hij werkzaam was. In een specifiek geval is inmiddels vastgesteld dat er sprake is geweest van overdracht van informatie van de politie met een burger buiten de politie organisatie.

Dit raakt ons allemaal
Politiechef Fred Westerbeke ; “De integriteit en betrouwbaarheid van politiemensen moet boven elke twijfel zijn verheven en elk incident is er dan één te veel. Iedereen binnen de politie moet daarvan doordrongen zijn en dat mag niet in het geding komen. De verdenkingen in deze zaak zijn fors en de aanhouding en bekendmaking raken mij en alle collega’s. Het negatieve gedrag van een collega straalt af op de hele organisatie en doet helaas afbreuk aan het vele goede werk dat mijn dienders in de eenheid Rotterdam elke dag verrichten. De samenleving mag erop vertrouwen dat wij medewerkers die integriteit en betrouwbaarheid van de politie beschadigen ter verantwoording roepen en dat we passende maatregelen treffen als de feiten op tafel liggen en daarom vragen.”