ROTTERDAM - Verhuurders die hun pand verhuren, realiseren zich niet dat criminelen hun woning of bedrijfspand kunnen huren voor illegale activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan illegale prostitutie, hennepteelt of de productie van synthetische drugs. De criminelen doen er alles aan om buiten het zicht van de overheidsorganisaties blijven, waardoor de verhuurders onbedoeld opeens in verband kunnen worden gebracht met witwassen en drugscriminaliteit. De overheid treedt hard op tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Zoals vandaag in Rotterdam en Schiedam waar de politie en de FIOD een reeks van panden doorzochten.

Vandaag doorzochten ruim driehonderd ambtenaren van de FIOD en de politie zeventien panden in Rotterdam en Schiedam, waarvan vijftien woningen en twee bedrijfspanden. Zij werden daarin bijgestaan door de Forensische Recherche en speurhonden van de politie en de Douane. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD staat onder leiding van het Functioneel Parket en het Arrondissementsparket Rotterdam.

Malafide verhuurmakelaars
Na meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een vermoedelijke malafide verhuurmakelaar. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie in Rotterdam en het Integraal Afpakteam (ConfisQ).

Woensdsagochtend 18 november heeft de FIOD een 23-jarige en twee 26-jarige Rotterdammers aangehouden. De drie mannen – verhuurmakelaars - worden ervan verdacht crimineel geld wit te wassen met het verhuren van (spook)woningen. Om anoniem aan een woning te komen, maken criminelen vaak gebruik van een malafide verhuurmakelaar. Deze verhuurmakelaars houden criminelen uit het zicht van de overheid door bijvoorbeeld de huur contant te ontvangen, geen screening uit te voeren en de huurder niet in te laten schrijven op het adres. Op deze wijze faciliteren zij criminelen en vormen dubieuze verhuurmakelaars een schakel tussen onder- en bovenwereld.

Ook hebben de politie en de FIOD zeven mannen aangehouden voor het bezit van cocaïne en het vermoeden van witwassen. Een van de mannen was illegaal in Nederland. In zes panden woonden andere bewoners dan officieel stonden ingeschreven bij de gemeente, waardoor iemand anoniem in een pand kan verblijven. Een van de panden werd gebruikt voor illegale prostitutie. Er is beslag gelegd op een woning,140.000 euro, 42 kilo cocaïne, twee auto’s, patronen, twee messen, twee zwaarden, een stiletto, twee kluizen, restanten van een hennepplantage, sieraden, horloges, designerkleding, tien designertassen.

Aanpak vastgoedcriminaliteit regio Rotterdam
Vastgoedcriminaliteit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Maar ook voor de verhuurder: het pand wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting én er volgen hoge kosten voor bijvoorbeeld de ontmanteling van een drugslab.

Om te voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun activiteiten werken in de regio Rotterdam overheidspartners samen in versterkingspijlers. De RIEC-Versterkingspijler Motus is verantwoordelijk voor de aanpak van vastgoedcriminaliteit. Motus zet zich onder andere in voor het verstoren van criminele samenwerkingen en een weerbare samenleving. En werkt samen met publieke en private partijen richting een eerlijke en veilige vastgoedbranche.

Aanpak witwassen prioriteit
Het voorkomen en bestrijden van witwassen is van groot belang voor de effectieve preventie en repressie van allerlei vormen van (ondermijnende) criminaliteit. Het verhullen van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van onder meer overheidsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Ook kunnen deze illegale inkomsten worden gebruikt voor de financiering van dezelfde of nieuwe criminele activiteiten en/of investeringen in bonafide ondernemingen en vastgoed. Dit tast het financieel-economisch stelsel aan. - Urgentiefilm - Brochure ‘Veilig uw pand verhuren

Integraal Afpakteam (ConfisQ)
Het Integraal Afpakteam (ConfisQ) is een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, de FIOD, deurwaarders van de gemeente Rotterdam, Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het team beoogt kennis van de diverse partners te bundelen en daarmee effectiever crimineel verkregen vermogen 'af te pakken'.