ROTTERDAM - De rechtbank veroordeelt een 55-jarige man uit Rotterdam voor poging tot verkrachting en mishandeling. De man krijgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar opgelegd en daarbij een tbs-maatregel met dwangverpleging. Tot slot krijgt de man een maatregel tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking opgelegd. Hij mag 5 jaar lang geen contact opnemen met het slachtoffer.


Op 17 juni 2021 probeerde de man een vrouw te verkrachten in de gemeente Renkum. Hij mishandelde het slachtoffer door haar stevig bij de armen, handen en polsen vast te pakken. Het slachtoffer woont net als de man in een zorginstelling. Een plek waar bewoners zich veilig moeten kunnen voelen. De rechtbank rekent dit de man zwaar aan.

Poging verkrachting

De rechtbank oordeelt dat de handelingen van de man waren gericht op het onder dwang tegen de wil seksueel binnendringen – en daarmee op verkrachting – van het slachtoffer. De rechtbank baseert dat oordeel op de volgende punten. De eigen verklaring van de man, waarbij hij aangaf dat hij het slachtoffer probeerde te verkrachten, maar dat het hem niet gelukt is om met zijn geslachtsdeel in haar te gaan omdat zij tegenstribbelde. De gelijkluidende verklaring van het slachtoffer. De overige bewijsmiddelen, waaruit bleek dat het slachtoffer schreeuwde en dat zij gewond raakte. Uit de verwondingen van het slachtoffer bleek dat de man ook daadwerkelijk geweld gebruikte.


Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over. De rechtbank stelt vast dat de man tijdens het begaan van het misdrijf een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis had. De rechtbank rekent het misdrijf daarom in verminderde mate aan de man toe.

Strafbepaling

De ernst van de misdrijven en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd rechtvaardigen volgens de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarbij oordeelt de rechtbank dat de veiligheid van anderen het opleggen van de maatregel van tbs met dwangverpleging eist. Deze tbs is niet gemaximeerd in duur. Ten slotte mag de man 5 jaar lang geen contact opnemen met het slachtoffer.