ROTTERDAM - Naar aanleiding van het overlijden van een 36-jarige man in een politiecel op 26 mei 2021 is de Rijksrecherche een onderzoek gestart. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen strafrechtelijk verwijt gemaakt kan worden aan de individuele betrokken politiemedewerkers. Wel maakt het Openbaar Ministerie (OM) melding bij de Commissie van Toezicht Arrestantenzorg (CTA).


Aanleiding

Het slachtoffer werd in verwarde toestand aangehouden op Rotterdam Centraal Station. De man is vervolgens in het cellencomplex in de isoleercel geplaatst. Enige tijd later is het slachtoffer overleden. De politie heeft toen melding gemaakt en zoals gebruikelijk heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan.

Onderzoek

Allereerst is gekeken naar de geldende procedures op het gebied van de arrestantenzorg. Het OM is tot de conclusie gekomen dat niet kan worden vastgesteld wat de juiste procedure was, of die voldoende kenbaar was voor de betrokken medewerkers, en of die procedure goed gevolgd is. De vraag is of de medewerkers wel hebben voldaan aan hun wettelijke zorgplicht ten aanzien van arrestanten.

Beslissing

Vanwege de onduidelijkheden rondom de procedures ten opzichte van de behandeling van arrestanten op het politiebureau vindt het OM dat deze zaak nader bekeken moet worden. Het dossier wordt daarom voorgelegd aan de Commissie van Toezicht Arrestantenzorg om de procedures onder de loep te nemen.