ROTTERDAM - Gisteren stond een man van 39 jaar uit Rotterdam voor de rechtbank van Den Bosch. Het Openbaar Ministerie verwijt hem mensensmokkel en illegale tewerkstelling en eist 18 maanden celstraf.

Aanleiding onderzoek

Op 15 november 2019 en op 30 april 2020 werd door toezichthouders van de NLA (Nederlandse Arbeidsinspectie) een controle uitgevoerd bij een transportbedrijf in Rotterdam. Naar aanleiding daarvan is de verdenking van mensensmokkel en illegale tewerkstelling bij het OM terechtgekomen. Het transportbedrijf zou in de periode 1 juli 2018 tot en met 1 september 2019 een overtreding zijn begaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Hiervoor is aan het transportbedrijf een boete opgelegd. Aan de bestuurder van het bedrijf, de verdachte in dit onderzoek, is toen geen boete opgelegd.

Geen werkvergunningen

Het transportbedrijf heeft grote en bekende klanten en heeft voor de uitvoer van het werk gebruik gemaakt van ten minste 22 chauffeurs. Maar het transportbedrijf beschikte niet over de benodigde vergunningen om buitenlandse chauffeurs arbeid te laten verrichten in Nederland. Ook stonden de 22 chauffeurs niet op de loonaangiften over 2019 en daarmee bespaarde de bestuurder van het transportbedrijf de verplichte loonheffingen en werkgeverslasten.

Mensensmokkel en chauffeurs zwart uitbetalen

“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel en illegale tewerkstelling. Verdachte heeft uit winstbejag 22 chauffeurs zonder tewerkstellingsvergunning laten werken en zwart uitbetaald. Verdachte heeft hiermee willen voorkomen dat hij belasting moest betalen. Dat hij handelde vanwege chauffeurstekorten doet aan de strafwaardigheid niet af. Door mensensmokkel en illegale tewerkstelling wordt het overheidsbeleid inzake de bestrijding van illegaal illegale toegang tot Nederland en andere landen van de Europese Unie en illegaal verblijf in Nederland doorkruist. Het moet verdachte worden aangerekend dat hij met zijn handelen heeft bijgedragen aan een illegaal circuit. Daarnaast moet iedereen loonbelasting betalen. De staatskas wordt ermee gevuld en daarmee kan de overheid vanuit de publieke middelen uitgaven doen die ten goede komen aan ons allen. Door dit systeem te frustreren benadeelde verdachte de Nederlandse staat en daarmee medeburgers waaronder ook de werknemers ten aanzien van rechten die zij kunnen ontlenen op basis van sociale premies en pensioenopbouw als zij volgens een legale constructie in dienst zouden zijn”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet 12 januari 2023 uitspraak.