VLAARDINGEN - Het OM heeft 32 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, tegen een inmiddels 21-jarige man uit Vlaardingen. Het OM vindt bewezen dat hij zich gedurende april en mei 2020 schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk en (poging) afpersing en afdreiging. De verdachte heeft snapchataccounts van tientallen jonge slachtoffers gehackt. Ook heeft hij hen met compromitterend beeldmateriaal uit hun eigen accounts gechanteerd. De verdachte heeft hiermee het leven van de slachtoffers gegijzeld.

Angst

Het is maart 2020 en iedereen is in de greep van het dan nog onbekende Coronavirus. Mensen blijven thuis en zijn bang besmet te raken. De verdachte zit in die periode achter zijn computer, waar hij bewust misbruik maakt van de angst voor het virus, door een online service aan te bieden waarbij je met een simpele klik op een link kon zien of je in Corona-besmet gebied woonde. Zogenaamd, want het ging om een phishing-strategie met grote gevolgen: de door de verdachte ontworpen snapchatadvertentie, die zogenaamd duidelijk maakte of je gevaar liep, leidde tot een levensechte, maar neppe, door verdachte gefabriceerde inlogpagina van snapchat. Daar lieten de slachtoffers hun inloggegevens achter. De verdachte gijzelde vervolgens, via een complexe door hem opgetuigde digitale infrastructuur, de snapchatprofielen van zijn jonge en kwetsbare slachtoffers. In totaal is sprake van 29 aangiften, maar vermoedelijk heeft de verdachte meer slachtoffers weten te maken.

Aanhouding

Het cybercrimeteam van de recherche Noord-Holland startte een onderzoek toen zij een toenemend aantal aangiften zagen van jonge slachtoffers wiens snapchataccount was gehackt. Dankzij doortastend en doeltreffend politieonderzoek is op 27 mei 2020 de dan 18-jarige verdachte aangehouden. Onderzoek aan zijn inbeslaggenomen gegevensdragers heeft uitgewezen dat sprake is van hacken van snapchataccounts en chantage via sextortion.

Strafbare feiten

Het OM vindt computervredebreuk, (poging) afpersing en afdreiging bewezen. De verdachte maakte de snapchataccounts voor de slachtoffers ontoegankelijk door het wijzigen van hun inloggegevens. Daarnaast dreigde de verdachte dat hij de accounts en de daarin opgeslagen gegevens zou gaan wissen, of ervoor zou zorgen dat de slachtoffers er nooit meer bij konden. Verdachte uitte zijn dreigementen om daarmee zichzelf te bevoordelen. Het was hem te doen om naaktmateriaal en/of geld of andere financiële producten. Ook dreigde hij met het openbaren van het privémateriaal. Het bleef niet bij dreigen: in sommige gevallen heeft de verdachte daadwerkelijk naaktfoto’s online verspreid onder de contacten van de slachtoffers, waaronder collega’s, schoolgenoten, familie en vrienden. Het verkrijgen van compromitterend privémateriaal gaf hem een gevoel van macht.

Impact

De officier van justitie ter zitting: ‘’De slachtoffers hebben paniek, schaamte of angst gevoeld. Bang dat via het gehackte account ook vrienden zouden worden afgeperst, of bang dat verzamelingen dierbare foto’s van bijvoorbeeld overleden vrienden of familie verloren zouden gaan. Slachtoffers van wie compromitterende beelden geopenbaard werden durfden niet meer naar school of zelfs naar buiten. Hij heeft hiermee het leven van de slachtoffers gegijzeld.’’
Meerdere slachtoffers hebben gedacht dat de hacker een bekende was, juist omdat er zoveel slachtoffers in Noord-Holland vielen. De officier vervolgt: ‘’De verdachte trof de slachtoffers diep in hun privéleven, in hun geheimen, in hun kostbare herinneringen, in hun vriendschappen, in hun gevoel van veiligheid, in hun zelfvertrouwen en in hun vertrouwen in de medemens.’’

Strafeis

Het OM is van oordeel dat de verdachte bewust en doelgericht handelde. Dat blijkt uit de planning en de manier van uitvoeren van de bewijsbare feiten: de ICT-infrastructuur die verdachte had opgebouwd had enkel tot doel om zo eenvoudig mogelijk zo veel mogelijk macht over zoveel mogelijk slachtoffers te verkrijgen. De officier: ‘’Verdachte was doordrongen van zijn overwicht en koos er bewust voor die macht te misbruiken tegen weerloze, jonge, zeer kwetsbare slachtoffers. Het was volgens hem een machtspelletje.’’ De officier eiste 32 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, en met aftrek van de zes weken die verdachte in voorarrest heeft gezeten. Ook vroeg de officier om toewijzing van de door de slachtoffers gevraagde schadevergoeding.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak