ROTTERDAM - Het Openbaar ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig manager bouwzaken van een ziekenhuis. Hij liet zijn huis verbouwen door aannemers voor wie het ziekenhuis een belangrijke opdrachtgever was. Daarnaast liet hij zich fêteren met etentjes, zeilreisjes en andere uitjes, zoals het bezoek van een voetbalwedstrijd. Tegen de drie aannemers eist het OM gevangenisstraffen tot 9 maanden. “Het feitencomplex dat we in deze zaak hebben gezien is ronduit schokkend te noemen. Er is sprake van misbruik van posities, schaamteloze omkoping en het verrijken over de ruggen van anderen,” aldus de officier.

Het onderzoek startte naar aanleiding van meldingen van verdachte transacties door de FIU. Uit het onderzoek door de FIOD blijkt dat de bouwdirecteur van het ziekenhuis door de twee bouwbedrijven zijn huis liet verbouwen voor 220.000 euro, waarvan hij zelf slechts 40.000 euro betaalde. De overige kosten werden volgens het OM door de ‘smeerders’ geboekt op andere projecten. De schijnconstructies werden administratief toegedekt met valse stukken. De verbouwing in 2009 was nog niet genoeg, aldus de officier: “Nadien plukte hij volgens het OM de vruchten van een crimineel opgezet rekening-courant-systeem. Daarmee werden voorwerpen aangeschaft, zoals een ipad, mobiele telefoons, en werden leuke uitjes betaald zoals kaartjes voor een voetbalwedstrijd, etentjes en een teambuildingsactiviteit. Ook werden ‘zakjes’ contant geld ter beschikking gesteld.” Daarnaast zou hij zich op zeilreisjes hebben laten trakteren door een leidinggevende van een ander bouwbedrijf. En de bouwdirecteur liet met zijn vrouw door dat bouwbedrijf ook hun boot opknappen voor meer dan 40.000 euro. “De boot is vier jaar later, in 2010, voor 64.500 euro verkocht waarmee crimineel geld de legale economie in is gestroomd. Dit is ten laste gelegd als witwassen,” zei de officier op zitting.

‘Ondermijnende criminaliteit’
“Er is sprake van het langdurig plegen van ernstige strafbare feiten, met een ernstig ondermijnend effect en een fors profijt,” aldus de officier. “Daar waar meeste mensen voor een omvangrijke verbouwing jaren moeten sparen of een rentedragende lening afsluiten bij een bank, heeft de bouwdirecteur anderen voor die verbouwingskosten laten opdraaien. Hij plukt, tot op de dag van vandaag, de vruchten hiervan, in de vorm van woongenot.”

De verdachte zou hebben geprobeerd om ontdekking van de ‘smeerpraktijken’ te voorkomen door anderen erop te wijzen dat emails moeten worden verwijderd. “Dit laat zien hoe berekenend hij te werk is gegaan,” aldus het OM. In totaal is een bedrag van ca. € 250.000 met opkoping gemoeid.

Straffen
Volgens het OM is er sprake van het langdurig plegen van ernstige strafbare feiten, met een ernstig ondermijnend effect en een fors profijt. Daarom eiste het OM gisteren een gevangenisstraf van 15 maanden tegen de bouwdirecteur van het ziekenhuis. Ook de directeur van één van de bouwbedrijven speelde volgens het OM een sleutelrol in de corruptiezaak. “Hij coördineerde de hele gang van zaken. Hij was het aanspreekpunt, faciliteerde in de wensen van de bouwdirecteur, en zorgde voor valse administratieve toedekking van de omkoping. Hij stelde valse facturen op, maar hij betrok ook anderen erbij. Zo liet hij collega’s de zwarte kas beheren. En hij zette aannemers ertoe aan om spullen voor de verbouwing onjuist te factureren”. Niet gebleken dat hij direct persoonlijk profijt heeft gehad. Tegen hem eist het OM vandaag 9 maanden gevangenisstraf. De leidinggevende van het andere bouwbedrijf hoorde 6 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen zijn zoon die ook betrokken was eiste het OM een werkstraf van 180 uur. De vrouw van de bouwdirecteur heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. Tegen haar eist het OM een werkstraf van 240 uur.

De rechtbank doet op 29 oktober uitspraak.