ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 33-jarige vrouw uit Rotterdam van uitkeringsfraude waarbij ook valsheid in geschrifte werd gepleegd. De vrouw maakte opzettelijk valse formulieren op voor een groep uitkeringsgerechtigden waardoor het UWV ten onrechte uitkeringen uitkeerde. De uitkeringsgerechtigden konden op deze manier vanuit Polen gebruik maken van een Nederlandse uitkering. Het OM eiste maandag 29 maart in de rechtbank Rotterdam een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.

Eén adres voor meerdere uitkeringen
Het UWV startte eind 2018 een onderzoek om uitkeringsfraude op te sporen. De aanleiding van dit onderzoek was een uitzending van Nieuwsuur (NPO 2) over de ’uitkeringsvakantie’. Deze uitzending ging over Polen die een Nederlandse uitkering ontvangen maar in Polen verblijven en dit niet melden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachte en één specifiek adres, te koppelen waren aan 13 uitkeringen. Nader onderzoek brachten nog 107 gelieerde uitkeringen aan het licht. Een deel van deze uitkeringsgerechtigden heeft boetes gekregen van het UWV. Ook heeft UWV de onterecht verstrekte uitkeringen teruggevorderd. De verdachte in deze zaak had een faciliterende rol: ze hielp tegen betaling mee met het invullen van formulieren en zorgde voor de sollicitatieverplichtingen zodat de uitkeringen doorliepen en de mensen die de uitkeringen ontvingen, naar Polen konden. Dit gebeurde in de periode tussen mei 2017 en november 2019.

Beroepsmatige werkwijze
“De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van uitkeringsfraude. Uit het dossier komt het beeld naar voren dat de verdachte gericht en beroepsmatig handelde. Zij had daarbij een cruciale en richtinggevende rol. De verdachte heeft misbruik van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel gefaciliteerd, dat juist is gebaseerd op solidariteit. Het draagvlak in de samenleving voor verstrekkingen van uitkeringen, steunt op het vertrouwen dat ten behoeve van het recht op uitkering naar waarheid, juist en volledig de benodigde gegevens worden verstrekt. Misbruik tast dit draagvlak aan. Fraude met uitkeringen dient daarom als een ernstig feit te worden gezien,” aldus de officier van justitie.

Strafeis
De officier van justitie heeft een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar geëist.

Uitspraak rechter
De rechter deed na de zitting uitspraak en heeft de vrouw veroordeeld tot 140 uur taakstraf of 70 dagen hechtenis met aftrek van het voorarrest en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Dit laatste is opgelegd vanwege de ernst van de zaak.