ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een automobielbedrijf uit de omgeving van de gemeente Rotterdam en de desbetreffende directeur, een man uit Rotterdam, het witwassen van 5,4 miljoen en het plegen van valsheid in geschrifte. Dit vond plaats in 2016 en 2017. Het OM legt voor deze feiten een strafbeschikking op aan het bedrijf en de directeur. Het bedrijf moet een geldboete van 1,5 miljoen betalen en daarnaast wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro verbeurdverklaard. De directeur van het bedrijf moet een taakstraf van 120 uur verrichten.

Onterechte meerwerkfacturen

Het automobielbedrijf leverde in 2016 via een Spaanse onderneming vrachtwagens bestemd voor Marokko. Het Nederlandse bedrijf maakte, op verzoek van de Spaanse onderneming, meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen euro. Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk nooit uitgevoerd. De 5,4 miljoen euro is via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar. De ultimate beneficial owner (UBO) van deze vennootschappen, zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming. Het OM is van mening dat de valse meerwerkfacturen – opgemaakt door het automobielbedrijf - dienden om het ontvangen van die bedragen en het vervolgens overboeken van die bedragen aan de vennootschappen op Malta en Gibraltar te verhullen.

OM legt strafbeschikking op

Uit het onderzoek blijkt niet dat de directeur of het bedrijf voordeel heeft gehaald uit de transactie met de meerwerkfacturen. Aangezien het bedrijf wel een faciliterende rol heeft gespeeld bij het doorbetalen van het geldbedrag van 5,4 miljoen vindt het OM een geldboete van 1,5 miljoen euro en een verbeurdverklaring van 2,5 miljoen euro op zijn plaats voor het automobielbedrijf. De directeur krijgt een taakstraf opgelegd van 120 uur.