ROTTERDAM - De rechtbank Rotterdam heeft vandaag het Openbaar Ministerie in twee zaken niet-ontvankelijk verklaard vanwege vormverzuimen. Agenten hebben bij een aanhouding onrechtmatig geweld toegepast en discriminatoire uitlatingen gedaan in de richting van de verdachten. Ook zijn belangrijke dingen niet opgenomen in de processen-verbaal.

Zo ontbreken de geweldshandelingen en de racistische en beledigende woorden in het ambtsedig proces-verbaal. Door het handelen van de politie en het OM is op grove wijze het recht van de verdachten op een eerlijke behandeling van hun strafzaken zaak in het gedrang gekomen. Door achtereenvolgens het toepassen van disproportioneel geweld, het doen van een racistische uitlating en het pas na aanhoudend aandringen van de verdediging nader onderzoek te doen naar die uitlatingen, zijn meerdere normen geschonden, waaronder de integriteit van opsporing en de waarheidsvinding.


Onmisbaar

De rechtbank wil benadrukken dat de politie met respect behandeld dient te worden en ongestoord haar belangrijke dienende taak uit te kunnen oefenen. Wat dat betreft was de inmenging van de verdachten bij de aanhouding niet gepast. Politieambtenaren zijn onmisbaar in onze samenleving. Niet voor niets staan er zwaardere straffen op geweld tegen ambtenaren die deze taak vervullen. De rechtbank neemt aan dat de verbalisanten in deze zaak hun taak in het algemeen naar eer en geweten vervullen. Bij dit incident is echter sprake geweest van een combinatie van verkeerde inschattingen en fouten op het moment van de aanhouding en de keuzes die daarna zijn gemaakt, waarbij het uiten van een racistische uiting en de mate van geweld die is toegepast, zwaar weegt.