NEDERLAND - De afgelopen weken zijn zogenoemde ‘pedojagers’ veel in het nieuws. Dit zijn mensen die elkaar opzoeken in groepen op Facebook en WhatsApp om vermeende kindermisbruikers te ontmaskeren. Zij delen onder andere filmpjes van deze personen op internet. Soms gaat het verder en worden mensen opgezocht en mishandeld. Hoe nobel het doel in hun ogen mag lijken, deze ‘jagers’ overtreden hiermee de wet. Speel niet voor eigen rechter, dit wordt niet getolereerd. Bij vermoedens van misbruik, zoek contact met de politie.

‘Laat helder zijn: het plegen van strafbare feiten accepteren we nooit’, reageert Wim van Amerongen, programmadirecteur Toekomstbestendige Opsporing en Vervolging. ‘Als mensen voor eigen rechter spelen, trekken we een grens. Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces, in plaats van een publieke veroordeling. Dat past ook bij de waarden van de rechtstaat waarvoor we als politie staan.’

Mogelijkheden burgeropsporing
Met het programma Burgeropsporing kijkt van Amerongen ook naar de mogelijkheden. ‘We zien dat burgers steeds vaker zelf actie ondernemen om daders op te sporen. En daar staan we positief tegenover.’ Walter van Kleef, Programmamanager Zeden, vult hem aan: ‘Dit gebeurt bijvoorbeeld al tientallen jaren succesvol in televisieprogramma’s als Opsporing Verzocht, waar wekelijks de hulp van burgers bij opsporingsonderzoeken wordt ingeroepen. Of door het vele delen van social mediaberichten bij getuigenoproepen van de politie. Veel zaken worden hiermee opgelost en de hulp van het publiek is dan ook onmisbaar. Van Amerongen: ‘We bewegen met de maatschappij mee waar het kan. Dat vergroot onze slagkracht en daarmee de veiligheid in heel Nederland.‘

Schade aan onderzoek

Maar er is een grens aan de hulp die een burger kan bieden en dat is de grens van de wet. Je kunt niet voor eigen rechter spelen en zomaar iemand aan de digitale schandpaal nagelen, of erger. Walter: ‘Bij zedenmisdrijven wordt door politie en justitie altijd zorgvuldig overwogen of de hulp van het publiek nodig is, onder andere vanwege de ernst en de grote impact van dit soort misdrijven op slachtoffers. Als mensen het heft in eigen handen nemen kan dit schadelijk zijn voor het slachtoffer, alsmede voor de vermeende verdachte. Ook kan dit het rechercheonderzoek schaden. Daarnaast zien we de laatste tijd dat door onbekenden op basis van onvoldoende of verkeerde informatie op een mogelijke dader wordt ‘gejaagd’, met alle gevolgen van dien. Het kost veel (ongecoördineerde) politiecapaciteit, terwijl die hard nodig is voor andere lopende zedenonderzoeken. Nogmaals, eigenrichting wordt niet geaccepteerd. Je pleegt een strafbaar feit en de politie treedt hier tegenop.’

Opsporingsonderzoek
Wat betekent dit nu voor de politie? Walter: ‘Het is belangrijk dat wij professioneel inspelen op de onomkeerbare ontwikkeling van de burgeropsporing. Dat doen wij door open te staan voor de burger die meent dat er sprake is van misstanden. Wij nodigen die personen uit zich bij ons te melden om waar nodig een opsporingsonderzoek in te stellen.’ Wim vult aan: ‘Constateer je dat er strafbare feiten worden gepleegd, dan is het belangrijk dat de politie in actie komt. Er is op dit moment veel aandacht voor dit fenomeen. Het gaat in ons optreden om het begrenzen van de pedojagers, maar ook om het veiligstellen van sporen naar eventuele strafbare feiten van de vermeende verdachte. We communiceren transparant over onze aanpak en laten aan de maatschappij zien dat we dit soort vormen van eigenrichting niet accepteren.’

Melden bij politie
Hebt u informatie over zaken die u niet vertrouwt, neem dan contact op met de politie. Op basis van die informatie kan de politie onderzoek doen en verdachten aanhouden, mits er daadwerkelijk bewijs is of een ernstig vermoeden van een zedendelict. U kunt bellen via 0900-8844 of bij spoed via 112. Wie anoniem wil blijven, belt met Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.