ROTTERDAM - In een onderzoek naar een Nederlandse houtimporteur heeft de politie op maandag 21 juni 820 kubieke meter illegaal tropisch hardhout in beslag genomen. Voor de beeldvorming: dat gaat ruim om veertig vrachtwagens vol met hout. Azobé, de houtsoort waar het om gaat, is afkomstig uit Afrika en zeer duurzaam. Het kappen van Azobé hout draagt bij aan de enorme ontbossing in onder meer Afrika.


”Azobé hout is hardhout dat in zowel Nederland als Duitsland wordt verkocht en gebruikt voor zware constructies zoals weg- en waterbouw; afnemers zijn zowel overheid als(particuliere) aannemers. Wanneer dit soort hout echt legaal is gekapt, zie je dat terug in uiteraard de certificering maar ook in de prijs. Er zijn echter importeurs die dit hout veel goedkoper inkopen door het hout in te kopen waarvan de herkomst niet met zekerheid kan worden vastgesteld, en dus mogelijk illegaal gekapt is. Kortom: er wordt veel geld verdiend dat ten koste gaat van dieren en planten in de regenwouden die vaak al met uitsterven worden bedreigd”, aldus Peter Hartog, rechercheur en projectleider van team Milieu binnen de politie eenheid Rotterdam.

Strafrechtelijk onderzoek

Een onderzoek naar één van de importeurs leidde ertoe dat er een enorme hoeveelheid Azobé hout in beslag kon worden genomen. " Samen met het Team Natuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn wij een onderzoek gestart naar deze Nederlandse importeur, omdat hij niet kan aantonen dat het legaal gekapt is en voldoet aan

de eisen die de Europese houtverordening stelt

. Al eerder is dit bedrijf in het vizier gekomen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Destijds konden ze de legaliteit ook niet aantonen. Zij hebben toen tijd gekregen dit alsnog te doen, dat is niet gebeurd. Vandaar dat zij nu strafrechtelijk worden aangepakt. We werken hierbij samen met de Nederlandse en Belgische douane. Ook de Belgische Federale politie is betrokken; zij hebben het beslag gelegd.

Heling

Bedrijven die dit hout afnemen, houden de illegale houtkap in stand. Zij moeten maatregelen nemen om zeker te weten dat hout echt legaal is of niet. Maar de voordelige prijs, is natuurlijk aantrekkelijk. Echter, dit is in strijd met de wet. Peter: "We willen een signaal afgeven naar de branche: het importeren, doorverkopen, afnemen van dit soort illegaal hout - en daarmee de illegale houtkap en ontbossing mede in stand houden - is onacceptabel. We doen hier dan ook volop onderzoek naar, proberen zoveel mogelijk informatie en bewijs te verzamelen zodat we dit soort milieucriminaliteit kunnen stoppen."

Nederland op nummer drie

Hoewel het gaat om een enorme hoeveelheid hout, waarschuwt Peter dat het slecht een kruimel is als je je realiseert hoeveel illegaal hout er wordt gekapt. “Goed om te weten, is dat Nederland een echte spil is in het corrupte netwerk van dit soort illegale handel. Na China en de VS staan we op nummer drie qua bedrijven die vanuit ons land zaken doen met corrupte zagerijen, niet alleen in Afrika trouwens. Dit komt mede door de aanwezigheid van een goede, grote doorvoerhaven."

Desastreuze gevolgen voor natuur en klimaat

Het aanpakken van milieucriminaliteit staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie Rotterdam. Peter: “Dit soort bedrijven draagt bij aan de ontbossing en aantasting van de bossen. Bomen die groeien nemen CO2 op, als bomen worden gekapt komt die CO2 weer grotendeels in de lucht terecht. Dit soort illegale kap is direct verantwoordelijk voor twintig procent van de wereldwijde CO2-emissies. Met het verwijderen van hele bossen, worden daarbij complete habitatten van (zeldzame) dieren verwoest. Wat voor onherstelbare schade zorgt: dier- en plantensoorten die zo verdwijnen, sterven uit, keren nooit meer terug. Op die manier vormt illegale houtkap een bedreiging voor de biodiversiteit en dwarsboomt het duurzaam bosbeheer en duurzame bosontwikkeling (inclusief commerciële levensvatbaarheid van bedrijven die wel volgens de geldende wetgeving opereren). Het draagt bovendien bij tot woestijnvorming en bodemerosie en kan extreme weersomstandigheden en overstromingen verergeren. En los van alle gevolgen voor natuur en klimaat, heeft illegale houtkap ook nog sociale een economische gevolgen voor de lokale bevolking in bijvoorbeeld Afrika, en niet in positieve zin. Kort gezegd: dit is zonder meer een zeer ernstig probleem van groot internationaal belang.”

Het in beslag genomen Azobé hout staat nu vast in de haven van Antwerpen, maar zal vervoerd worden naar een opslaghouder in Nederland. Wat er uiteindelijk met het hout wordt gedaan, beslist de rechter.