ROTTERDAM - De politie Rotterdam heeft het disciplinair onderzoek naar de uitlatingen en betrokkenheid van zes politiemedewerkers in een privé whatsappgroep afgerond. Een medewerker krijgt ontslag en werkt niet meer bij de politie. De overige vijf medewerkers krijgen, afhankelijk van hun uitlatingen en betrokkenheid in de whatsappgroep straffen opgelegd variërend van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar en een overplaatsing, tot een schriftelijke waarschuwing. Met alle medewerkers wordt een bewustwordingstraject ingezet over diversiteit en inclusie.


Het disciplinair onderzoek was het vervolg op een oriënterend onderzoek dat half september 2023 was gestart nadat er melding was gemaakt van het bestaan van een whatsappgroep met daarin negen politiemedewerkers uit de eenheid Rotterdam. Na het oriënterend onderzoek besloot de politie Rotterdam om tegen zes medewerkers een disciplinair onderzoek te starten vanwege vrouwonvriendelijke, discriminerende en andere ongepaste opmerkingen in de chat. Tegen drie medewerkers werd geen disciplinair onderzoek gestart. Zij bleken geen actieve rol in de chat te hebben gehad maar kregen wel een schriftelijke waarschuwing omdat zij de collega’s niet hadden aangesproken op het vertoonde gedrag. Het Openbaar Ministerie had in een eerder stadium al besloten dat er geen strafrechtelijke onderzoek zou plaatsvinden naar deze Whatsappgroep.

Straffen op maat
De rol en betrokkenheid van de zes medewerkers in de Whatsappgroep is in de afgelopen weken uitvoerig onderzocht door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. De chatgesprekken zijn bekeken en de betreffende medewerkers zijn gehoord. Bij het bepalen van de zwaarte van de straf is onder meer gekeken of de medewerker iets gezegd of gedeeld heeft in de whatsappgroep en wat de inhoud was van die berichten. Verder is gekeken in hoeverre de betrokken medewerker geprobeerd heeft het gedrag van de groep te stoppen, of iemand leidinggevende taken heeft en of er sprake is van recidive.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft op basis van de bovenstaande overwegingen één medewerker ontslag gekregen. Vier medewerkers hebben een straf gekregen variërend van een berisping, tot het inleveren van verlofuren, tot voorwaardelijk ontslag. Daarnaast zijn de collega’s overgeplaatst naar andere teams. Eén medewerker heeft zelf geen grensoverschrijdende uitingen gedaan. Deze persoon heeft (net als de andere drie die eerder wel in de appgroep, maar waar geen disciplinair onderzoek naar is gedaan), een schriftelijke waarschuwing gekregen. Dit omdat zij geen actie hebben ondernomen om het gedrag van hun collega’s te stoppen. Voor alle collega’s wordt een bewustwordingstraject ingezet op diversiteit en inclusie. Geen van de politiemedewerkers bekleedde een leidinggevende functie.

Iedereen respectvol behandelen
Politiechef Fred Westerbeke: “Ik ben zeer teleurgesteld in het gedrag van de politiemedewerkers. De vrouwonvriendelijke en discriminerende berichten passen niet in een professionele organisatie. Van iedere medewerker uit mijn eenheid verwacht ik dat zij collega’s en burgers respectvol behandelen en elkaar erop aanspreken als dat niet gebeurt. Daarnaast verwacht ik dat zij geen tegenstellingen aanwakkeren en een bijdrage leveren aan het werken in een veilig team en aan het imago van onze organisatie Deze zes medewerkers hebben dat met hun gedrag in de Whatsappgroep niet laten zien.

Met hun gedrag schaden zij het vertrouwen in de politie. Het onderwerp discriminatie wordt veelvuldig binnen onze organisatie besproken. Het kan niet zo zijn dat je dit gedrag als medewerker van de politie vertoont. Dat geldt zowel onder werktijd, als in je eigen tijd. Het beschaamde vertrouwen raakt al onze collega’s die iedere dag het verschil maken in onze eenheid.”