ROTTERDAM - De rechtbank Rotterdam heeft een oud-topman van woningcorporatie Vestia veroordeeld tot 24 maanden cel. Twee weken geleden had de officier van justitie 42 maanden geëist. Ook mag de verdachte vier jaar lang geen bestuurder zijn van een rechtspersoon. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, verduistering, diefstal en witwassen.


De verdachte heeft zich in een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar schuldig gemaakt aan de verduistering van in totaal ruim 1,7 miljoen euro toebehorende aan de Stichting HASA waarvan de verdachte bestuurder was.

Sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika

De Stichting HASA is indertijd door de verdachte opgericht en heeft als doel het bevorderen van de sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika. De inkomsten van de stichting bestonden voor een groot deel uit schenkingen en leningen van (Nederlandse) woningcoöperaties.

Luxe artikelen en schikking

De verdachte, die al beschikte over een riant inkomen, heeft geld uit de stichting verduisterd en besteed aan privédoeleinden, waaronder luxeartikelen. Ook heeft hij het geld gebruikt om de schikking te financieren die hij met Vestia was overeengekomen.

Vertrouwen geschonden

De verdachte heeft hiermee niet alleen financiële schade toegebracht aan de Stichting HASA, maar ook het vertrouwen dat gesteld moet kunnen worden in personen die als beheerder van een stichting optreden, in ernstige mate geschonden.

Dit klemt temeer omdat de verdachte in de periode waarin de frauduleuze handelingen plaatsvonden ook werkzaam was als directeur bij de Stichting Vestia, een Nederlandse woningcoöperatie, die de Stichting HASA grotendeels gefinancierd heeft.

Slijpschijven en ledlampen

Verder acht de rechtbank bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van onder andere slijpschijven en ledlampen bij een bouwmarkt.

Openheid van zaken en geld terugbetaald

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de verdachte het totale geleden nadeel van de Stichting HASA van ruim 2,4 miljoen euro inclusief rente inmiddels volledig heeft terugbetaald.

Daarnaast heeft de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat er rekening mee gehouden dat de verdachte, die ernstig ziek is, met zijn verklaring tijdens de zitting openheid van zaken heeft gegeven en schoon schip heeft willen maken.

Maar vooral vanwege de ernst van de feiten vindt de rechtbank een kortere gevangenisstraf dan die zij heeft opgelegd niet passend.