ROTTERDAM - Met een goed gesprek, al dan niet met koffie in de hand, kun je vaak veel bereiken en voorkomen, in plaats van dat je op een later moment moet ‘aanpakken’. Met dat gedachtengoed werd in samenwerkingsverband drie dagen actie gehouden in en rondom de Waalhaven in Rotterdam om in goed contact te staan met de transportsector. De focus lag vooral op het scherpstellen van de vaak faciliterende rol die de transportsector speelt bij de handel in verdovende middelen. De actie liep van 1 tot 3 november en werd uitgevoerd door de Zeehavenpolitie, Landelijke Eenheid, Douane, Belastingdienst, Gemeente Rotterdam en Inspectie Leefomgeving en Transport.

Actieweek TFOC
Om meer aandacht te generen voor transport gefaciliteerde georganiseerde criminaliteit is de TFOC-actieweek ontwikkeld. De actieweek TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) is erop gericht om met zoveel mogelijk overheidspartners en een publiek/privaat samenwerkingsverband op basis van gelijkwaardigheid deze criminele inmenging terug te dringen. De drie dagen lag de focus, op initiatief van de Zeehavenpolitie, op de Rotterdamse Waalhaven.

Op het land
Op de wegen in en naar de Waalhaven zijn verkeerscontroles uitgevoerd waarbij vrachtverkeer werd gecontroleerd. De selectie werd gedaan door middel van ANPR (geautomatiseerde kenteken herkenning) waarna controles werden uitgevoerd door verkeersspecialisten van de politie en Douane. De Douane checkte ook sommige vrachtwagens met een mobiele scanner op mogelijk verstopte drugs.

Bij een containerterminal werd contact gemaakt, samen met de bewaking, met vrachtwagenchauffeurs. Chauffeurs kregen in het kader van de bewustwordingscampagne thermosmokken cadeau met een QR-code. De QR-code leidt naar een YouTube-filmpje waarin de politie uitleg geeft en de chauffeurs vraagt haar te tippen als ze iets verdachts zien.

Daarnaast zijn er tien bedrijven bezocht voor een integrale controle. Belastingdienst, Douane, sociale recherche, IL&T, Gemeente Rotterdam en politie controleerden gezamenlijk deze bedrijven om malafide praktijken uit te sluiten en om ook daar bewustwording te creëren, het netwerk te verbreden en informatie op te halen.

Op het water
Niet alleen aan land, maar ook vanaf het water werd door drie politieschepen contact gelegd met de schippers van binnenvaartschepen. Politieagenten stapten aan boord van verschillende schepen en ook daar werden de thermosmokken uitgedeeld en contact gemaakt. Er werd gevraagd naar het gevoel van veiligheid van de schipper en diverse signalen van criminele acties werden besproken.

Een cruciale rol
De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa en bevat essentiële distributienetwerken. Het is dan ook een belangrijk (intercontinentaal) logistiek knooppunt voor het achterland. De logistieke sector blijkt ook voor criminelen van belang om op grote schaal strafbare goederen te smokkelen. Hierdoor heeft de haven een grote aantrekkingskracht op onder meer de internationale georganiseerde criminaliteit. Kort geleden werd er nog een grote partij cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Ruim 4100 kilo cocaïne met een totale waarde van 313 miljoen euro werd in beslag genomen.

Transport Facilitated Organised Crime (TFOC)
Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op de faciliterende rol van de transportsector bij de handel in verdovende middelen en andere vormen van georganiseerde criminaliteit (mensensmokkel, wapens, etc.).