ROTTERDAM - Slachtofferhulp Nederland, de gemeente Rotterdam, het Openbaar Ministerie en de politie hebben de handen ineen geslagen om slachtoffers van cybercriminaliteit te helpen met praktische hulp, emotionele nazorg en preventietips. In de eerste drie maanden werd hulp verleend aan 60 slachtoffers.

Steeds meer criminelen gebruiken computers en mobiele telefoons om mensen digitaal op te lichten. Uit de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het afgelopen jaar bijna 2,5 miljoen Nederlanders van 15 jaar of ouder slachtoffer zijn geworden van online oplichting. Het gaat om zaken als bankhelpdeskfraude, vriend-in-nood fraude, phishing en aankoopfraude.

Online criminaliteit heeft grote impact op slachtoffers: soms raken mensen een volledig spaartegoed kwijt of voelen zich digitaal niet meer veilig. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers die geen computer meer durven te gebruiken voor bankzaken. Voldoende reden voor de politie, Slachtofferhulp Nederland, Gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie om de handen ineen te slaan en nazorg te verlenen aan slachtoffers in de omgeving van de gemeente Rotterdam met de Cybercrime Nazorg Pilot.

Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zijn opgeleid om slachtoffers te ondersteunen. Zij bieden emotionele, juridische en praktische hulp. Daarnaast wijzen ze slachtoffers op preventieve maatregelen die je kunt nemen om niet opnieuw slachtoffer te worden. De pilot is in augustus 2022 van start gegaan en de eerste resultaten zijn positief. Er is in drie maanden tijd nazorg verleend aan zo’n 60 slachtoffers. Eén van de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland deelt haar ervaring:

“Ik kreeg contact met een slachtoffer van vriend-in-noodfraude. Oplichters deden zich voor als haar dochter, waarna het slachtoffer €3000 euro heeft overgemaakt aan criminelen. Na haar verhaal aangehoord te hebben heb ik geadviseerd om de bank een verzoek te sturen om iets voor haar te betekenen. De bank heeft de rekening van de oplichter geblokkeerd en het saldo wat erop stond naar haar overgemaakt, een enorme opluchting! Zonder de verwijzing van de Cybercrime Nazorg Pilot was mevrouw haar geld kwijt geweest”.

De pilot duurt tot maart 2023 waarna wordt besloten of het een vervolg krijgt.