ROTTERDAM - Het diensthoofd Facilitymanagement van het Politiedienstencentrum heeft op 14 juli 2021 een medewerker ontslagen vanwege ernstig plichtverzuim.


De medewerker werd tijdens het uitvoeren van nevenwerkzaamheden aangesproken door gemeentelijke BOA-ambtenaren op het niet juist naleven van de coronaregels. Zijn reactie daarop paste niet bij wat verwacht mag worden van een goed ambtenaar. Naar aanleiding van dit incident heeft de politie een disciplinair onderzoek ingesteld. De uitkomst van dit onderzoek was dat er sprake is van ernstig plichtsverzuim. De medewerker heeft deze nevenwerkzaamheden uitgevoerd, terwijl in een besluit was vastgelegd dat deze niet waren toegestaan. Hij heeft daarnaast veelvuldig de politiesystemen geraadpleegd voor privézaken, terwijl raadplegen van de systemen alleen toegestaan is als dat nodig is voor de uitoefening van de functie.

De voorbeeldfunctie van een politiemedewerker houdt niet op na diensttijd. Integriteit is een van de kernwaarden van de politie. De keuze voor werken binnen de politie betekent iets voor gedrag binnen en buiten de dienst.