Rotterdam - Bij een grote controle in het kader van de aanpak van Ondermijning hebben agenten van de Zeehavenpolitie zaterdag en snelle motorboot in beslag genomen.

De controle werd gehouden op diverse vaarwegen in de buurt van Rotterdam. In verband met de zomervakantie en de toename van vaarverkeer werd speciaal aandacht besteed aan de veiligheid op het water en het vlotte verloop van het vaarverkeer.

Crimineel geld

Zaterdagmiddag viel in de buurt van Capelle a/d IJssel een boot op door zijn vorm en opvallende kleuren. Het ging om een zogenaamde ‘wedstrijdspeedboot’. Bij navraag bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer bleek dat het registratienummer van de boot enige vragen opriep. Omdat ter plekke niet duidelijk werd wie de rechtmatige eigenaar was en agenten  vermoedden dat de boot betaald was met crimineel geld, werd deze in beslag genomen en naar het politiebureau aan de St. Jobsweg gesleept.

Luxegoederen

Burgers ergeren zich kapot aan criminelen met hun dure en luxe goederen. Snel geld loont uiteindelijk niet en kent alleen maar slachtoffers. Geld is evenwel de motor van de criminele economie. Door crimineel geld en met misdaad betaalde luxegoederen (zoals speedboten) af te pakken raken we de criminelen hard.