ROTTERDAM - De afgelopen weken waren er bovengemiddeld veel schietpartijen in de regio Rotterdam. De politie zet vol in op het oplossen en aanpakken van het vuurwapengeweld. “We doen er alles aan om de verdachten van de schietincidenten te achterhalen en aan te houden, voor zover dat nog niet gebeurd is.”, stelt politiechef Fred Westerbeke. “De hulp van bewoners en betrokkenen is daarbij van grote waarde.”


De maand juli en de start van augustus laat een piek zien van 14 schietincidenten in de eenheid Rotterdam. “En van dat aantal is een groot deel ook nog eens geconcentreerd in een klein gebied, op Zuid.”, licht Fred Westerbeke toe. We vinden de hoeveelheid schietincidenten en de risico’s die deze met zich meebrengen onacceptabel en doen er alles aan om verdachten aan te houden en nieuw wapengeweld te voorkomen.“

Melden kan ook vertrouwelijk of anoniem
In diverse onderzoeken zijn al verdachten aangehouden. De opsporing zet vol in om ook de overige verdachten te achterhalen. Camerabeelden, forensische sporen en informatie van getuigen en uit systemen worden gecombineerd. De informatie van mensen die meer weten, is een belangrijk onderdeel. “In sommige zaken hebben we de indruk dat mensen meer weten dan ze ons vertellen. Dat zou met angst te maken kunnen hebben. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat er meerdere manieren van melden zijn.”, onderstreept Westerbeke. “Niet iedereen is bekend met TCI, het Team Criminele Inlichtingen. Dat is een afdeling waar mensen vertrouwelijk kunnen melden. Gegevens van de melder worden dan afgeschermd. Informatie wordt alleen doorgezet als de afdeling TCI dit veilig acht voor de melder.” Ook Meld Misdaad Anoniem kan een uitkomst zijn als mensen hun informatie liever anoniem kwijt willen.

Beloning van €750,-
De politie zet ook fors in op het voorkomen van schietincidenten. Informatie over netwerken en lopende conflicten wordt gebruikt om vroegtijdig de angel er uit te halen. Met controles, surveillances en fouilleeracties worden wapens van straat gehaald. Maar de politie is ook altijd op zoek naar aanvullende maatregelen. “We zetten ons dagelijks in op straat en vanuit de opsporing en intelligence om vuurwapengeweld te voorkomen. Maar we zijn ook altijd op zoek hoe we die reguliere aanpak kunnen versterken. Daarvoor werken we samen met Wapens de Wijk Uit, hebben we in het verleden een grote wapeninleveractie gehouden en er bestaat een beloning voor tips over vuurwapens”, vertelt politiechef Westerbeke. “Als een tip over een vuurwapen leidt tot in beslag name van dat wapen, dan komt de melder in aanmerking voor een beloning van maximaal €750,-.”

Deze vuurwapentips worden ook afgehandeld door het Team Criminele Inlichtingen, de afdeling die strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van melders. Voor de tips over vuurwapenbezit is een speciaal 06-nummer in het leven geroepen: 06-33236432.

Samen sterk
Vandaag stonden agenten van basisteam Feijenoord op de Afrikaandermarkt om aandacht te vragen voor de verschillende manieren van melden en de beloning voor de tips over vuurwapens. Politiechef Fred Westerbeke sluit af: “We staan voor een maatschappelijk probleem dat we vanuit alle invalshoeken zullen moeten aanpakken. De bewoners van Rotterdam en omgeving kunnen er op rekenen dat wij als politie tot het uiterste zullen gaan om dit probleem aan te pakken, maar we staan het sterkst als we samen staan. We zien in de breedte van de criminaliteit dat jongere verdachten voor zwaardere incidenten worden aangehouden. Ik wil dan ook ouders vragen hun verantwoordelijkheid te blijven nemen en te weten wat er in de wereld van hun kinderen speelt. Het is goed denkbaar dat het niet altijd lukt om de grip op een kind te hebben en te houden, hiervoor is dan ook hulp beschikbaar via ons of gemeente. Schroom niet, trek op tijd aan de bel!”