ROTTERDAM- Yvonne Hondema (47) is benoemd als hoofd operatiën in de eenheid Rotterdam. Met de komst van Yvonne Hondema zijn de beide functies van hoofd operatiën in de eenheidsleiding weer bezet. Yvonne komt per 18 december over van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waar zij sinds 2017 de functie van hoofd bewaken en beveiligen vervulde. Binnen de NCTV was zij verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie van het stelsel bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten in het Rijksdomein.


Politiechef Hans Vissers; “Met de komst van Yvonne halen we als eenheid een flinke dosis ervaring binnen. Zij is een zeer ervaren politievrouw met veel leidinggevende ervaring. Zij startte haar carrière bij de politieregio Utrecht waar zij tal van functies vervulde. Van 2014 tot 2017 fungeerde zij als diensthoofd DROS. Daarvoor was zij districtschef van het district Eemland. In 2017 stapte zij over naar de NCTV, waar zij hoofd bewaken en beveiligen werd. Een functie en taakgebied dat met name de laatste jaren door internationale en nationale ontwikkelingen nadrukkelijk in zwaarte groeide. Ik verwacht dat zij met al haar kennis voor de eenheid Rotterdam van veel toegevoegde waarde kan zijn. Ik kijk, samen met de andere leden van de eenheidsleiding, uit naar de samenwerking met Yvonne.”

Yvonne heeft zin in haar nieuwe functie bij de eenheid Rotterdam. “De jaren bij de NCTV waren voor mijn kennis en ontwikkeling zeer belangrijk. Grote internationale en nationale incidenten zorgden ervoor dat de druk op de NCTV groeide. Het aspect bewaken en beveiligen kent anno 2019 een dimensie die enorme consequenties heeft op tal van diensten en organisaties. Ik kijk er enorm naar uit om mijn kennis op dit domein met mijn politieachtergrond samen te brengen om voor de eenheid Rotterdam van toegevoegde waarde te zijn. Terug bij de politie klinkt als een cirkel die rond is en zo voelt dat ook wel voor mij. Ik kijk uit naar de samenwerking binnen de eenheid Rotterdam.”