ROTTERDAM - Een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest en met aanvullende voorwaarden. Zo luidt de strafeis van het Landelijk Parket zojuist in de rechtbank Rotterdam tegen een 46-jarige van ambtelijke corruptie verdachte medewerkster van de Douane.


De aanvullende voorwaarden die het OM eist zijn reclasseringstoezicht plus een verbod op deelname aan kansspelen gedurende twee jaar. Ook mag de vrouw, als het aan het OM ligt, gedurende 7 jaar geen openbaar ambt bekleden en dienen de in beslag genomen goederen aan het verkeer te worden onttrokken.

Start onderzoek
Het onderzoek is gestart op 25 januari 2019 naar aanleiding van informatie dat een medewerker van pre-arrival van de Douane in Rotterdam mogelijk betrokken was bij ambtelijke corruptie, schending ambtsgeheim, witwassen en voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne. Verdachte stond vandaag terecht op verdenking van ambtelijke corruptie, schending ambtsgeheim, witwassen en computervredebreuk.

PGP telefoons en vertrouwelijke documenten
Bij doorzoeking van het huis van de verdachte in Rotterdam op 16 juli 2019 heeft de politie beslag gelegd op twee PGP telefoons en vertrouwelijke documenten met gegevens over onder meer containers. Ook zijn prints aangetroffen met namen en nummers van ambtenaren en informatie over de werkwijze en controle strategieën van de Douane. Volgens de officier van justitie betreft het “hoog gevoelige informatie die niet aan onbevoegde derden mag worden verstrekt”. Verdachte communiceerde afgeschermd met de PGP mobieltjes, prepaid-toestellen en gebruikte versluierd taalgebruik.

Volgens het OM zijn door onbevoegden aan de verdachte beloften gedaan. Zij zou rijk worden gemaakt, in ruil voor het verstrekken van informatie over waarom ergens wel of geen controle valt of voor het verstrekken van een lijst met betrouwbare scanmedewerkers. Zij raadpleegde hierom Douane systemen waar zij zoekslagen deed en uitdraaien maakte die ze thuis bewaarde. Het betroffen systemen waartoe zij, vanuit een oudere functie bij haar organisatie, nog toegang had.

Ambtelijke omkoping
Naar de mening van de officier van justitie is verdachte in haar functie als ambtenaar meermalen omgekocht met (een) belofte(n) danwel gift(en). Verdachte heeft de gift in privé aangenomen en heeft de tegenprestatie geleverd op grond van haar ambtenarenfunctie. Giften die zij bovendien nodig had om financieel quitte te spelen en haar veelvuldige bezoek aan het casino te kunnen bekostigen. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte onder meer bij haar vele bezoeken aan het casino veel meer geld uitgeeft dan via haar bankrekeningen of creditcard kan worden verantwoord. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna 63.000 euro aan contante uitgaven, dat niet kan worden verklaard uit kasopnames of een aantoonbaar legale bron als herkomst is.

Het OM rekent het haar stevig aan dat zij het maatschappelijk vertrouwen in ‘de integere ambtenaar’ geweld heeft aangedaan. Het OM acht ook het witwassen van geldbedragen, computervredebreuk en schenden van de geheimhoudingsplicht bewezen.