VLAARDINGEN - De rechtbank Rotterdam veroordeelt een 16-jarige jongen tot 12 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het steken van een jonge vrouw in Vlaardingen. De jongen fietste op 16 april 2022 achter de vrouw aan en stak haar plots met een mes in haar rug.


De fysieke gevolgen voor de vrouw zijn relatief beperkt gebleven, maar de psychische gevolgen zijn wel enorm groot. Deze impact wordt door de rechtbank meegewogen. Net als het feit dat de actie van de jongen voor veel beroering in de samenleving heeft gezorgd.

De jongen heeft diverse stoornissen. Tijdens het delict leed hij ook aan een depressie die volgens onderzoekers zijn gedragskeuzes hebben beïnvloed. Het ten laste gelegde wordt dan ook gezien als een gevolg van een opeenstapeling van factoren, die zorgden voor een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld. Hij wordt daarom ook minder toerekeningsvatbaar geacht. Sindsdien heeft de verdachte hulp geaccepteerd en ziet hij in dat hij een probleem heeft. Het recidiverisico wordt door deskundigen dan ook ingeschat als laag.

Gezien de ernst van het feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een jeugddetentie. Bij de strafoplegging neemt de rechtbank ook mee dat de voorlopige hechtenis van de verdachte eerder is geschorst, conform het advies en met de instemming van de betrokken instanties. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het niet passend is om de verdachte terug te sturen naar de jeugdinrichting, maar dat nu moet worden ingezet op behandeling. De rechtbank legt daarom een onvoorwaardelijke jeugddetentie op die gelijk is aan de voorlopige hechtenis, te weten zes maanden. Daarnaast wordt er een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden opgelegd, met een reeks bijzondere voorwaarden. Ook moet de verdachte een schadevergoeding betalen van aan het slachtoffer en haar vriend.