ROTTERDAM - Het gerechtshof Den Haag veroordeelt twee mannen voor omkoping bij woningcorporatie Vestia. Een van de mannen was de treasurymanager van de woningcorporatie en maakte – in strijd met de afspraken - gebruik van een tussenpersoon. De tussenpersoon kreeg voor iedere transactie een fee betaald door de bank, waarna hij de helft betaalde aan de treasurymanager. In totaal werd op die manier een bedrag van ongeveer €10 miljoen euro betaald aan de treasurymanager van Vestia. Het hof legt de treasurymanager een gevangenisstraf van 30 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De tussenpersoon krijgt een taakstraf van 460 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar opgelegd.

De tussenpersoon maakte in 2012 melding bij de autoriteiten dat de treasury manager van Vestia door zijn tussenkomst derivatencontracten sloot. Hij meldde ook dat hij telkens de helft van de fee die hij daarvoor ontving aan de treasurymanager doorbetaalde. Naar aanleiding van deze melding werd een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Gevangenisstraf treasurymanager

Het hof veroordeelt de treasury manager voor omkoping, witwassen en het plegen van valsheid in geschrift. Zo paste de manager e-mailberichten aan over de gesloten transacties. Daarmee wilde hij verhullen dat er gebruik werd gemaakt van een tussenpersoon bij het sluiten van de derivatencontracten. De man krijgt een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Taakstraf tussenpersoon

Het hof spreekt de tussenpersoon vrij van verdenking van witwassen. De betaling van de fees door de banken staan in een rechtstreekse relatie tot de omkoping van de treasurymanager, maar dat de verdachte opzet had op het witwassen van dat geld kan niet bewezen worden. De tussenpersoon wordt wel veroordeeld voor het omkopen van de treasurymanager en voor het voeren van een onjuiste en onvolledige boekhouding. In zijn voordeel weegt mee dat hij zichzelf heeft gemeld bij de autoriteiten, waarna het strafrechtelijk onderzoek startte. Daarbij spande de man zich in om de schade die Vestia leed als gevolg van het derivatenschandaal, zoveel mogelijk te beperken. Om die reden krijgt hij een taakstraf van 460 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar opgelegd.

Bij de opgelegde straffen is rekening gehouden met de forse overschrijding van de redelijke termijn.