NEDERLAND - Vanaf augustus 2023 worden de circa 500 vaste flitsers in Nederland vervangen. De huidige flitspalen zijn inmiddels een aantal jaren in gebruik en contractueel aan vervanging toe. De komende anderhalf jaar zullen de vaste flitsers per regio vervangen worden.


Voor zover mogelijk blijven de palen staan en wordt alleen de camera vervangen. Een deel van de huidige palen is niet geschikt voor de nieuwe camera, in die gevallen wordt de gehele paal vervangen.

Na de vervanging wordt de flitspaal zo snel mogelijk weer in werking gebracht en worden testen uitgevoerd. De foto’s uit de testen worden beoordeeld. Na de goedkeuring kunnen de gegevens van de overtredingen weer direct doorgestuurd worden naar het CJIB. Flitspalen staan 24 uur per dag aan. Vaste flitsers staan op locaties waar het noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het vervangen van de 500 flitspalen gebeurt per regio. Op www.om.nl wordt aangegeven wanneer in welke regio de flitspalen worden vervangen. In de regio’s Oost-Brabant, Den Haag en Rotterdam wordt gestart met het werkzaamheden. Tijdens het verwijderen en plaatsen kunnen tijdelijk verkeersmaatregelen nodig zijn.