ROTTERDAM - De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een 39-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek van de tijd die hij al vast heeft gezeten. De rechtbank oordeelt dat de verdachte schuldig is aan zware mishandeling met de dood van het slachtoffer als gevolg.


De verdachte wordt vrijgesproken van de tenlastegelegde doodslag. De verdachte heeft de dood van het slachtoffer niet gewild.

De verdachte stond ook terecht voor een mishandeling in 2016 van een bezoeker van de Oasebar in Rotterdam waar de verdachte als beveiliger werkte. In die zaak wordt hij veroordeeld voor mishandeling.

​Gebeurtenissen
Op 27 januari 2018 heeft zich een incident voorgedaan tussen een bezoeker van het Internationaal Filmfestival Rotterdam, het slachtoffer en een beveiliger, de verdachte. De aanleiding voor de zware mishandeling was het niet willen terugbrengen van een glas bier. Op 28 januari 2018 is het slachtoffer thuis dood aangetroffen in de badkamer.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte het slachtoffer in de buik heeft geschopt of gestampt, terwijl hij op zijn rug op de grond lag. De rechtbank komt daartoe op basis van (de beschrijving van) de camerabeelden, verklaringen van getuigen en een tapgesprek.
Op grond van de verklaringen van de patholoog-anatoom en twee onafhankelijke deskundigen acht de rechtbank ook bewezen dat de dood van het slachtoffer het gevolg is van het letsel dat hij door de schop of stamp in de buik heeft opgelopen.
De buik is een onbeschermd deel van het lichaam waarin zich vitale organen bevinden. Door de schop of stamp in de buik heeft de verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel zou toebrengen. Daarbij neemt de rechtbank mee dat het slachtoffer fors onder invloed was en op zijn rug op een harde ondergrond lag, waardoor hij nauwelijks kon anticiperen op en kon meebewegen met de schop/stamp.
De rechtbank acht het hoogst onwaarschijnlijk dat er een andere oorzaak is geweest voor het letsel.

​Leed en verdriet
De verdachte heeft de dood veroorzaakt van een jonge man die midden in het leven stond. Hij heeft daarmee onnoemelijk veel leed en verdriet bij diens nabestaanden teweeggebracht. Uit de slachtofferverklaringen van de zus, stiefmoeder en biologische dochter van het slachtoffer komt naar voren hoezeer het slachtoffer gemist wordt en gemist zal blijven. Ook zijn omstanders ongewild geconfronteerd met deze tragische gebeurtenis. Een dergelijk ernstig feit brengt gevoelens van onrust in de samenleving teweeg.

Beheersing
De rechtbank weegt nadrukkelijk mee dat de verdachte werkte als beveiliger bij het filmfestival. Het is de taak van beveiligers de orde te handhaven en te waken over de veiligheid van de bezoekers. De verdachte had weliswaar een vuistslag gekregen van het slachtoffer, maar toen de verdachte het slachtoffer in de buik schopte of stampte lag deze op zijn rug op de grond en vormde hij geen enkele bedreiging. Juist van een beveiliger mag worden verwacht dat hij zich kan beheersen. De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat ook gekeken naar de geringe aanleiding van het voorval.

De vordering van de nabestaanden van het slachtoffer voor de kosten van de uitvaart wordt toegewezen. Daarbij wordt de wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Het verzoek tot opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis wordt afgewezen.