ROTTERDAM - De rechtbank Rotterdam heeft vandaag een 62-jarige man veroordeeld voor het verkrachten en aanranden van meerdere dochters en een kleindochter. Ook wordt hij veroordeeld voor het mishandelen van zijn zoon. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en hij krijgt tbs met voorwaarden opgelegd.

De rechtbank acht bewezen dat de man gedurende langere periode zes dochters en een kleindochter heeft verkracht en aangerand. De seksuele handelingen begonnen toen de meisjes ongeveer vier à zes jaar oud waren en de meeste handelingen vonden plaats tot zij ongeveer twaalf à veertien jaar oud waren. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen een zoon mishandeld.

Uit psychiatrisch en psychologisch onderzoek is gebleken dat de verdachte een pedofiele stoornis heeft en dat hij daarvoor behandeld moet worden. De deskundigen adviseren een tbs-maatregel met voorwaarden op te leggen. Opname in en resocialisatie vanuit een (forensisch psychiatrische) kliniek in het kader van die maatregel is daartoe naar het oordeel van de deskundigen het meest geschikt. Zij zien geen noodzaak om tbs met verpleging op te leggen omdat het gevaar volgens hen voldoende kan worden afgewend door een tbs met voorwaarden.

Maximale straf
De rechtbank realiseert zich dat hier sprake is van zeer ernstige feiten en dat zij, door deze adviezen te volgen, op grond van de wet is gebonden aan een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Hoewel een dergelijke straf voor de slachtoffers wellicht onvoldoende recht doet aan de bewezenverklaarde feiten, is dit – mede gelet op de uitgebreide motivering van de deskundigen dat een behandeltraject in het kader van tbs met voorwaarden het meest passend is – onvoldoende om om die reden een tbs met dwangverpleging aan de verdachte op te leggen.