ROTTERDAM - Een 32-jarige voormalige zorgmedewerkster uit Maassluis wordt verdacht van het niet toedienen van medicijnen (terwijl dat wel had gemoeten). Zij zou in de periode maart 2011 – maart 2018 medicatie hebben onthouden aan ruim 140 cliënten van zorgorganisatie Pieter van Foreest, locatie de Bieslandhof in Delft. Daarna zou zij hetzelfde hebben gedaan in de periode april 2018 - juli 2019 bij zorgorganisatie Florence, locatie Dekkersduin in Den Haag. Op die locatie ging het om acht cliënten.

De medicijnen werden eind 2019 aangetroffen in een opslagruimte van een bekende van verdachte. Verdachte had haar gevraagd om in verband met een verhuizing tassen op te slaan. Toen de bekende ontdekte wat er in de tassen zat, stapte zij naar zorgorganisatie de Bieslandhof. Die deed direct aangifte. In het strafrechtelijk onderzoek dat volgde, werd een huiszoeking verricht bij verdachte. Ook hierbij werd medicatie aangetroffen van de Bieslandhof en van Dekkersduin.

De verdachte is aangehouden en verhoord. Zij bekende de medicijnen te hebben achtergehouden. Haar motief is op dit moment niet duidelijk. De voorlopige verdenking luidt onder meer opzettelijke benadeling van de gezondheid. Na verhoor is de verdachte weer op vrije voeten gesteld. Zij heeft sindsdien niet meer in de zorg gewerkt.

Achterhalen mogelijke gezondheidsschade of lijden
Het strafrechtelijk onderzoek is sindsdien verder gegaan. Het OM voert dat uit in samenwerking met rechercheurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het strafrechtelijk onderzoek is er met name op gericht te achterhalen of het niet toedienen van de medicijnen gezondheidsschade of lijden heeft veroorzaakt.

Per cliënt is bekeken welke medicijnen zijn achtergehouden, hoe vaak dat is gebeurd en wat het effect van die onthouding kan zijn geweest. Daarbij waren ook het Landelijk Expertise Centrum Medische Zaken van het OM en het Nederlands Forensisch Instituut betrokken.

Onderzoek naar zes medische dossiers
Op basis van deze inventarisatie heeft het OM Den Haag besloten dat nader onderzoek moet worden gedaan naar de medische dossiers van zes cliënten. Het gaat om cliënten die een aanzienlijk risico hebben gelopen op ernstige gezondheidsschade of lijden. Hierover wordt met betrokkenen gesproken.

Overige betrokkenen
De medische dossiers van de andere getroffenen vraagt het OM niet op. Het staat weliswaar vast dat aan hen medicijnen zijn onthouden. Maar er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het niet toedienen heeft geleid tot ernstige gezondheidsschade of lijden. Dat is met name gebaseerd op het type medicatie, de dosering en hoe vaak de medicatie onthouden is. Het OM spant zich in alle getroffenen of hun nabestaanden te informeren. Veel betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd.

Naast het strafrechtelijk onderzoek door het OM hebben de instellingen ook zelf laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het OM verwacht vóór de zomer van 2022 een beslissing over verdere vervolging te kunnen nemen.