ROTTERDAM - Het oriënterend onderzoek naar het bestaan van een Whatsappgroep met daarin negen politiemedewerkers van de eenheid Rotterdam is afgerond. Na afronding van het oriënterend onderzoek heeft de leiding van de eenheid Rotterdam besloten om tegen zes politiemedewerkers een disciplinair onderzoek te starten. Tegen de andere drie medewerkers wordt geen disciplinair onderzoek gestart.


Half september werd er bij de leiding van het betreffende team melding gemaakt van het bestaan van een Whatsappgroep. Uit de eerste berichten ontstond het vermoeden dat het zou gaan om een Whatsappgroep waarin vrouwonvriendelijke opmerkingen werden gemaakt over medewerkers uit het team. Een analyse van de chat liet zien dat er naast vrouwonvriendelijke berichten, bovendien ook sprake was van discriminerende berichten.

Gedrag en handelen

Politiechef Fred Westerbeke: “Ik verwacht dat mijn medewerkers in hun gedrag en handelen laten zien dat wij een politie zijn voor iedereen, zowel tijdens de dienst als in privé-tijd. Ik ben zeer teleurgesteld over het feit dat collega´s zich onderling zo naar elkaar hebben uitgelaten.”

Drie politiemedewerkers hebben volgens het oriënterend onderzoek geen ontoelaatbare uitspraken gedaan in de chat. Tegelijkertijd hebben zij geen actie ondernomen om de uitlatingen in de chat te stoppen. Hun leidinggevende gaat direct met deze medewerkers in gesprek over hun gedrag in de appgroep. Dat is namelijk in strijd met het goed functioneren van een politiemedewerker.

De zes politiemedewerkers waartegen het disciplinaire onderzoek is gestart zijn nog steeds niet aan het werk.