NEDERLAND - Bijna 25 duizend mensen hebben in 2021 een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, 80 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral in de laatste twee kwartalen nam het aantal aanvragen toe. Vorig jaar kwamen iets meer dan 10 duizend nareizigers naar Nederland, meer dan tweeënhalf keer zoveel als in 2020. Syriërs vormden in 2021, net als het jaar daarvoor, de grootste groep asielzoekers en nareizigers. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van de IND.


In 2021 dienden 24 740 asielzoekers een eerste asielverzoek in, het hoogste aantal sinds 2015. Een jaar eerder waren dat er 13 720. Toen was het aantal asielzoekers laag door internationale reisbeperkingen en gedeeltelijk gesloten grenzen als gevolg van corona. In 2019 dienden er nog 22 540 mensen een eerste asielverzoek in; 10 procent minder dan in 2021

Meeste eerste aanvragen in laatste kwartaal 2021
Het eerste kwartaal van 2021 had met 2 720 het minste aantal verzoeken. In februari kreeg het IND de minste (780) en in september de meeste (3 950) asielverzoeken te verwerken, mede door de komst van Afghanen vanwege de situatie in Afghanistan. Na september nam het aantal asielzoekers weer af tot 2 415 in december.In het derde kwartaal werden 8 815 verzoeken in Nederland gedaan. Het vierde kwartaal telde met 9 870 verzoeken in totaal het hoogste aantal asielzoekers.

Bijna 1 op de 3 asielzoekers uit Syrië
Mensen met een Syrische nationaliteit vormden in 2021, net zoals in voorgaande jaren, de grootste groep asielzoekers; bijna 34 procent (8 380) van het totaal. Dat aantal is meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Bijna de helft van de asielverzoeken van Syriërs vond plaats in het laatste kwartaal van het jaar. Toen meldden zich 3 940 Syrische asielzoekers.

Na Syriërs vormden Afghanen (3 005) en Turken (2 460) de grootste groepen asielzoekers in 2021. Het aantal eerste asielverzoeken van mensen met de Afghaanse nationaliteit steeg met 2 615, dat is bijna acht keer zo veel als een jaar eerder. Van de asielverzoeken van de Afghanen vond 88 procent plaats in de laatste twee kwartalen van het jaar. De toename heeft mede te maken met de evacuatievluchten uit Afghanistan.

Aantal nareizigers meer dan verdubbeld
Het aantal nareizigers bedroeg vorig jaar 10 120, dat zijn er 6 255 meer dan het jaar daarvoor. In 2019 kwamen er 4 180 nareizigers naar Nederland. Het aantal nareizigers was in het eerste kwartaal van 2021 het laagst (1 510) en het hoogst in het laatste kwartaal (3 230).

De stijging van het aantal nareizigers in 2021 komt vrijwel volledig door mensen met een Syrische nationaliteit. 6 440 Syrische familieleden reisden vorig jaar naar Nederland, bijna twee derde van alle nareizigers. In vergelijking met een jaar eerder steeg het aantal Syrische nareizigers met 4 980 personen.

Het aantal nareizigers met de Turkse nationaliteit nam in dezelfde periode met 480 personen toe naar 735. Het aantal nareizigers met de Jemenitische nationaliteit en staatlozen nam toe naar respectievelijk 650 en 340 nareizigers. Alleen het aantal nareizigers vanuit Eritrea nam substantieel af van 1 070 in 2020 naar 730 een jaar later.


Bron: CBS