NEDERLAND - In positieve zin trekken wij ons veelal op aan rolmodellen. Dat een dergelijk mechanisme andersom ook zo werkt, bleek recentelijk door het aftreden van minister Dennis Wiersma die zich profileerde als een bullebak op de werkvloer. Ook het tirannieke gedrag van televisiepersoonlijkheden, Thom Egbers en Mathijs van Nieuwkerk, werd niet langer getolereerd. De openbare functies van deze mannen brachten met zich mee dat hun gedrag onder een vergrootglas lag, maar heeft dat ook effect op al die ‘verborgen bullebakken’?


Heeft u zelf wel eens een baas gehad die zich gedroeg als een ware tiran? Waarschijnlijk zullen heel wat mensen deze vraag -helaas- met ‘ja’ beantwoorden. Voor velen was dat zelfs een traumatische ervaring waar zij nog jaren last van hadden. Eind vorig jaar verscheen de roman ‘Methode Mastermind’ van Ron van Wieringen die geheel gewijd is aan het fenomeen overheersend leiderschap en waarin hij -in romanvorm- de drijfveren, overtuigingen en methodes van ware bedrijfstirannen blootlegt. Naar aanleiding van een artikel over het aftreden van publieke bullebak, minister Wiersma, reageert Van Wieringen: https://www.youtube.com/watch?v=blGevj0rTlI&authuser=0

Van Wieringen schreef zijn boek vanuit de visie van een jongeman die, onder druk van allerlei verwachtingen, zelf een bullebak dreigt te worden, zonder daar echter bij uit het oog te verliezen wat het met de slachtoffers van zo’n tirannieke leider doet. Beschrijvend, rakend, doch zonder oordeel.

Het ambitieuze hoofdpersonage in ‘Methode Mastermind’ -Max- krijgt een ‘gouden’ kans, maar dat heeft wel een prijs. Hij zal zich moeten conformeren aan de tien principes van de macht. Verkoopt Max zijn ziel aan de duivel of komt hij tot inzicht? U leest het in ‘Methode Mastermind’.

Direct na het verschijnen van ‘Methode Mastermind’ werd Van Wieringen overspoeld door reacties van mensen die de beschreven situaties zó herkenbaar vonden en bij wie het verhaal heel wat emoties opriep.

Bijzondere samenwerking

Vlak voor de verschijning van zijn boek kwam de auteur in contact met muzikant Jeroen Princen en dat was het begin van een bijzondere samenwerking. Die ontmoeting, en de gesprekken die daarop volgden, maakte van ‘Methode Mastermind’ een unieke combinatie van een indrukwekkende roman en een album vol liedjes. Ja, u leest het goed: liedjes. Princen componeerde twaalf aansprekende popsongs die op verrassende wijze de emoties in het boek ondersteunen en nóg rakender maken. De popsongs zijn, door middel van QR-codes, tijdens het lezen van het boek, te beluisteren. Gemotiveerd door de enthousiaste reacties brachten de twee mannen zelfs een theatervoorstelling op de planken waarbij zij werden begeleid door één van de beste big bands van Nederland: de Nieuwe Veste Big band.

De pers schreef lovend over ‘Methode Mastermind’ dat, met de songs, theatervoorstelling én een podcast, een compleet en uniek project was geworden: “Jeroen Princen (muzikant én manager) en Ron van Wieringen (auteur én manager) zijn een offensief gestart om iedereen die een manager is of heeft, de ogen te openen. Hun motto is “Hou al die bazige bazen in de gaten. Voor je het weet beginnen ze voor zichzelf!” Voorlopig levert dat een hoop artistieke pareltjes op: een boek getiteld Methode Mastermind (ondertitel De Tien Principes Van De Macht), een hele serie liedjes, een podcast én een wervelende theatershow.”

De theatershow werd eind vorig jaar op de planken gebracht. In principe eenmalig, maar ….je weet maar nooit.

Boekinformatie

‘Methode Mastermind’ wordt uitgegeven door Daring Egos Publishing als 421 pagina’s tellende paperback en is voor €29,- te koop. Het ISBN luidt: 9789090365701.