KORNWERDERZAND - Eeuwenlang zorgden forten, bunkers, vestingen en linies voor de verdediging van ons land. Liniebreed Ondernemen organiseert op 20 en 21 april 2024 een nieuw landelijk evenement: het Weekend van het Verdedigingserfgoed. Tijdens dit weekend zullen zo veel mogelijk erfgoedlocaties de deuren openen, van Romeinse Limes tot Koude Oorlog en van Atlantikwall en Hollandse Waterlinies tot Zuiderwaterlinie. Ook het Kazemattenmuseum doet mee aan het Verdedigingserfgoed weekend. Tegelijk wordt stilgestaan bij 75 jaar NAVO.


De stelling Kornwerderzand op de Afsluitdijk was in de vorige eeuw een belangrijk verdedigingswerk. De sluizen bij Kornwerderzand moesten worden verdedigd. En een eventuele vijand moest worden tegengehouden om de Afsluitdijk over te steken. In die opdracht zijn kapitein Boers en zijn mannen in mei 1940 zeker geslaagd. Vóór de overgave van het Nederlandse leger op 14 mei waren de Duitsers niet in staat Kornwerderzand te bereiken.

NAVO en Koude Oorlog

Op 4 april 1949 werd de NAVO opgericht. De NAVO beschermt de democratie, persoonlijke vrijheid en rechtsorde in de lidstaten. De NAVO is defensief en er op gericht de vrede te bewaren. Dit jaar 75 jaar!

In 1951 kreeg de stelling Kornwerderzand als NAVO-basis weer de rol van verdedigingslinie van de spuisluizen. Er kwamen bewakingstroepen van het Regiment Van Heutz en in de kazematten werden NAVO-militairen gelegerd.

Op een aantal plaatsen werden Sherman Firefly-tanks ingegraven. Alleen de geschutskoepels bleven boven de grond. Een goedkope oplossing die zorgde voor een grotere vuurkracht. Op het museumterrein herinnert een koepel van een Sherman Firefly tank aan de periode van de Koude Oorlog. Begin jaren 60 werd de stelling Kornwerderzand weer verlaten.

In het Kazemattenmuseum wordt in kazemat VII ruim aandacht besteed aan de periode van de Koude Oorlog. Een Duits onderkomen is ingericht met informatie over de Atlantikwall. de Duitse verdedigingslinie van Noord Noorwegen tot Spanje. De Duitsers begonnen in 1943 met de bouw. De stelling Kornwerderzand werd toen onderdeel van de Atlantikwall. In het museum herinnert onder andere een Duitse bunker hieraan.

Tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed is het Kazemattenmuseum op de gebruikelijke tijden geopend. Tientallen andere verdedigingswerken zijn ook in het weekend geopend. De deelnemende locaties zijn te vinden op www.koudeoorlog.nl.