ROTTERDAM - In Smeetsland-Noord komen 290 nieuwe huur- en koopwoningen, waarvan 100 in de sociale huursector. De nieuwe energieneutrale wijk in IJsselmonde, genaamd Tuinbuurt Vrijlandt, krijgt de uitstraling van een tuindorp.

Ballast Nedam Development gaat de woningen ontwikkelen. In Tuinbuurt Vrijlandt komen zowel geschakelde als vrijstaande woningen en appartementen. De 100 sociale woningen komen straks in handen van woningcorporatie Havensteder. Hiervoor worden 50 seniorenappartementen en 50 grondgebonden woningen gebouwd.

Dorps karakter
De architectuur van de bebouwing en omgeving zijn gebaseerd op de kenmerken van een tuindorp. Zo moet de wijk een dorps en saamhorig karakter krijgen met veel water en groen. De huizen krijgen erkers en detaillering in het metselwerk. Verder komt er een centraal gelegen waterpartij en een rijke variatie aan hagen en bomen. Daarnaast is er veel ruimte voor wandelaars een fietsers.

Wethouder Bas Kurvers: 'Dit is een nieuwe parel in de verbetering van Rotterdam Zuid met huizen in verschillende prijsklassen voor alle Rotterdammers. Laagbouw zet de toon. Zo krijgt Smeetsland Noord nieuw cachet en een nieuwe naam: Tuinbuurt Vrijlandt.'

Buurtkas en zonnepanelen
Ook zijn de straten ontworpen met het oog op het langzaam verkeer. Parkeren gebeurt voornamelijk uit het zicht in parkeerhofjes tussen de bouwblokken. Verder is er in de wijk plek voor nestkasten, een buurtkas, zonnepanelen en elektrische deelauto's.Het bouwplan van Tuinbuurt Vrijlandt draagt bij aan het collegedoel voor de start van de bouw van 18.000 woningen in deze collegeperiode.