ROTTERDAM - Rotterdamse sportverenigingen die goede ideeën hebben om hun vereniging toekomstbestendiger te maken, kunnen daarvoor per direct aanspraak maken op het zogenoemde stimuleringsbudget.

Voorwaarde is dat de ideeën aansluiten bij het Actieprogramma Verenigingen , zoals flexibele lidmaatschappen en nieuwe sportvormen.

eSports
Concrete voorbeelden van goede ideeën zijn bijvoorbeeld een zelfstandig ondernemer die tijdens trainingen van de jeugd bootcamplessen op hetzelfde complex aanbiedt aan de ouders. Of een vereniging die wil experimenteren met een digitale algemene ledenvergadering of bijvoorbeeld structureel aan de slag wil met eSports.

Onmisbaar
In Rotterdam zijn ruim 75.000 mensen lid van een sportvereniging en dat aantal groeit nog steeds. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol voor Rotterdam(mers). Niet alleen vanwege het sportaanbod. Ze dragen bij aan het sociale gevoel en de leefbaarheid in wijken. Veel verenigingen zijn nog klassiek georganiseerd en deze tijd en de veranderde sportbehoefte vraagt om een andere opzet. Wethouder Sven de Langen (onder andere sport): 'De vereniging van de toekomst zal anders zijn, met andere organisatievormen en een breder aanbod dat past bij deze tijd. Dat is hard nodig, omdat de vraag van Rotterdammers verandert.'

Aanvragen
Het stimuleringsbudget komt voort uit het vorig jaar gepresenteerde Actieprogramma Verenigingen. Met dat programma wil de gemeente Rotterdamse sport- en scoutingverenigingen vooruithelpen. Iedere sportvereniging met een goed idee kan de aanvraag digitaal indienen of contact opnemen met een gebiedscoördinator van Rotterdam Sportsupport om het idee concreet te maken. Rotterdam Sportsupport beoordeelt de aanvragen en voert de toekenning van het stimuleringsbudget aan de hand van vooraf vastgestelde kaders uit. Gemeente Rotterdam heeft tot en met 2022 jaarlijks geld gereserveerd voor het stimuleringsbudget.

Stimuleringsbudget

‘Met het stimuleringsbudget kunnen verenigingen hun ambities om toekomstbestendiger te worden flink kracht bij zetten', aldus De Langen. 'Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf Rotterdam en bonden stimuleren en faciliteren hen daarin. Dat vinden we belangrijk, want verenigingen zijn het hart van de sport en het verenigingsleven heeft alle Rotterdammers, zowel jong als oud, écht iets te bieden.’