ROTTERDAM - Het dempen van een deel van de Rijnhaven is gestart. Het havenbekken tussen de Posthumalaan, Wilhelminapier en Katendrecht verandert daarmee geleidelijk van water waar weinig activiteit is, in een compleet nieuw stuk stad.

Op het aangewonnen land worden vanaf 2025 2.500 woningen gebouwd met ruimte voor starters, gezinnen en senioren. Daarnaast komt er een park met een strand. Voor de bebouwing en het park wordt in totaal 8 hectare land aangewonnen in de Rijnhaven.

Lange adem

Het dempen duurt nog tot en met medio 2023, waarna het zand nog ruim 1,5 jaar moet inklinken voordat er gebouwd kan gaan worden. In deze fase van de demping wordt meer dan een miljoen kuub zand aangevoerd en nadat dit eind 2024, begin 2025 is ingeklonken, wordt nog een kleinere partij aangevoerd om de parkranden af te maken. Dat is bijna een Kuip vol zand.

Het aanbrengen van het zand gebeurt eerst met schepen vanaf het water en later, als het zand boven het water uitkomt, vanaf het nieuwe land. Het zand is grotendeels afkomstig uit diverse locaties van andere projecten en wordt hergebruikt in de Rijnhaven.