ROTTERDAM - Naast een nieuw metrostation krijgt het strand van Hoek van Holland ook een nieuw plein. Het definitieve ontwerp is goedgekeurd door het college. De ambitie is om het metrostation en het plein gelijktijdig in 2022 op te leveren.


Het nieuwe strandplein verbindt de Badweg en de Zeekant met elkaar. Op deze plek komt ook het eindstation van de metro Hoekse Lijn. Deze metro rijdt nu nog tot aan Hoek van Holland van Haven.

Bij het strandplein lopen het strand en de duinen op natuurlijke wijze over in het nieuwe plein, zodat alle aandacht naar het landschap uit gaat. Er komt een groot langwerpig straatmeubel waarop bezoekers kunnen lopen, zitten en liggen. In de zomermaanden is het plein vooral een plek voor fietsers en voetgangers. In de winter krijgt de auto weer meer toegang tot het plein.

Klaar in 2022
De eerste schetsontwerpen van het strandplein dateren van eind 2017. Na een periode van bijna twee jaar ligt er nu een definitief plan. De strandpaviljoenhouders en bewoners hebben in die periode meegedacht met de plannen. De ambitie is het metrostation en het plein gelijktijdig in 2022 op te leveren.

Van ontwerp naar gebruik
Verschillende details worden nog uitgewerkt. Bijvoorbeeld het soort bestrating. Door het aanbrengen van een stuk proefbestrating, wordt getest of het bestand is tegen de invloeden van zand, zout en wind. Ook worden er nog afspraken gemaakt over het gebruik van de terrassen op het plein en wordt er onderzocht hoe het plein het best onderhouden kan worden.