ROTTERDAM - Dit vergeten stukje Rotterdam ondergaat sinds 2019 een metamorfose. De volgende stap is de aanleg van een vispassage, ligweide en steiger. Dit gebeurt vanaf 6 september. De Leuvekolk is het water dat tussen twee hoge kantoren aan de noordzijde van de Blaak ligt. Het verbindt de Rotte, via de Leuvehaven, met de Nieuwe Maas.

Vistrek
Er wordt een vispassage aangelegd. Vissen kunnen daardoor van de Nieuwe Maas naar de Rotte zwemmen, en andersom. De trek van zout naar zoet water is voor vissoorten, zoals de glasaal en de stekelbaars, cruciaal. Ook zorgt een vrije doorgang voor een gezonde visstand. Vissen krijgen in de Leuvekolk te maken met een sterke stroming. En ook met een wisselend verschil in waterpeil tot ruim 1 meter. Met de vispassage kunnen zij dit hoogteverschil overbruggen en wordt de stroming afgezwakt.

De passage bestaat uit aaneengeschakelde betonnen bassins. Elk bassin ligt telkens 6 centimeter hoger of lager. Daardoor kunnen vissen over de bodem van het bassin omhoog 'klimmen' of afdalen. Zij komen via luwten in de hoeken van het bassin automatisch terecht bij de opening naar het volgende bassin. De klim of afdaling wordt even onderbroken in een van de rustbassins.

Waterinlaat
In 2020 werd de oude waterinlaat onder de Blaak en Plein 1940 hersteld. Daarmee zorgt de Nieuwe Maas nu voor vers, zoet water in de Leuvekolk. De land- en tuinbouw en de natuur verderop langs de Rotte krijgen zo in periodes van droogte voldoende zoet water. Planten, vissen en andere diertjes gedijen daar beter bij dan toen het water nog stilstond. Ook zijn twee oude binnenvaartschepen uit de kolk verwijderd.

Ligweide en steiger
De komende maanden wordt ook de steile, stenige kade langs het water vervangen door een glooiende ligweide met gras en zitbankjes. Op de nieuwe steiger kun je straks dicht bij het water zitten. Je kunt er dan ook een kano aanleggen. Al peddelend over de Rotte kun je Rotterdam Centrum en -Noord verkennen. Als je wilt kun je zelfs helemaal naar Moerkapelle varen. Kano’s zijn te huur op verschillende plekken langs de rivier.

Wanneer klaar?
De vispassage is in december klaar, de ligweide met gras en de steiger mei volgend jaar. Bomen en planten worden later geplant. Dat kan pas na de sloop van een kantoor ernaast. Naar verwachting is de Leuvekolk in 2023 helemaal af.

Rivieroevers
De Leuvekolk is een van de projecten van het gemeentelijke programma Rivieroevers. De aanpassingen worden betaald door de gemeente Rotterdam (onder andere vanuit het programma Rotterdam gaat voor groen), Havenbedrijf Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. De Europese Unie zorgt via het LIFE-programma ook voor een bijdrage.